Místní i přespolní se sešli 31. prosince ve čtrnáct hodin před kostelem sv. Václava, který mimochodem patří mezi 10 nejkrásnějších staveb na světě, aby za zvuku patnácti zvonů, které rozezvonil varhaník pan Antonín Žůrek, vyslechli a zazpívali nejznámější české koledy. Jak si krásné Jezulátko, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma…“ a mnoho dalších.

Ještě než koledování začalo, popřála předsedkyně spolku paní Rapantová všem přítomným vše dobré a Boží požehnání do nadcházejícího roku 2020. 

Marie Brychtová, Sazovice