Komu je Nová zelená úsporám light určena?
Má přinést prostředky na zateplení a renovace těch rodinných domů, jejichž vlastníci jsou nejvíce ohroženi energetickou chudobou.

Kolik peněz žadatelé získají a na jaké úpravy je mohou použít?
Peníze mohou vynaložit zejména na renovace menšího rozsahu. Mohou například zateplit fasádu, střechu anebo strop pod půdou domu. Stát přispěje také na výměnu oken a vchodových dveří. Na jeden rodinný dům takto mohou zájemci získat až sto padesát tisíc korun.

V čem bude program oproti jiným dotacím jednodušší?
Bude vyžadovat jen minimum příloh, nebude potřeba přikládat energetický posudek ani projektovou dokumentaci. Důležité budou fotky a konečná zpráva o provedených úpravách.

Kdy bude možné o dotace žádat?
Ministerstvo životního prostředí výzvu vyhlásí ke konci října. Zpětně do ní ale bude možné zařadit i projekty realizované po letošním 12. září.

Pomůže někdo lidem s podáním žádosti?
Podle ministerstva by měl každý občan, který má na tuto pomoc nárok, dostat informace, jak si náklady na bydlení může snížit. Pomoc by zájemcům měly nabídnout úřady práce, krajská pracoviště Státního fondu životního prostředí i obce.

Kde ještě mohou hledat zájemci o dotaci pomoc?
Počítá se se zapojením místních akčních skupin, tedy už existujících nezávislých společenství občanů, neziskových organizací, podnikatelů i obcí a jejich svazků spolupracujících na rozvoji venkova. Ty už mají se získáváním a rozdělováním dotací zkušenosti.

Změní se i dosavadní program Nová zelená úsporám?
Ano, i u něj se zjednoduší administrativa. Také zde pro většinu opatření nebude nutné předkládat projektovou dokumentaci a konkrétní faktury. Omezení byrokracie by mělo vést ke zvýšení kapacity programu.

Jak se mohou v energetice uplatňovat samotné obce?
Ministerstvo životního prostředí bude prostřednictvím Modernizačního fondu podporovat komunitní energetiku. Tedy cestu, jak mohou obce zvýšit svou energetickou soběstačnost. Z malých vlastních zdrojů energie, třeba z fotovoltaiky, mohou nejprve brát elektřinu pro radnice, školy a další obecní instituce. Později by měly také dodávat proud do domácností. Na to se ale nejprve bude muset upravit legislativa.

Kolik peněz na komunitní energetiku stát vyčlení?
Na zvýšení energetické soběstačnosti obcí jsou nyní k dispozici čtyři miliardy korun. Malé obce s méně než třemi tisíci obyvateli nyní mohou získat dotaci ve výši až 1,425 milionu korun, větší obce až 9,42 milionu korun.