„Realita však bude jiná. Už nyní je jasné, že do něj zasáhne covid, přesněji do formy uspořádání. Je téměř jisté, že v klasické formě, setkání všech zástupců na jednom místě, hned tak neproběhne,“ shodují se současní okresní předsedové v regionu. „Variant řešení je několik, ale nyní čekáme na vývoj epidemiologické situace a na pokyny z FAČR,“ potvrdil kroměřížský šéf Libor Kopčil.

První z mnoha se nabízí aktuálně nejpopulárnější forma online přenosů. „Tato je však nereálná, mohou nastat problémy s připojením, volba by byla snadno napadnutelná,“ upozornili všichni zástupci.

„Další možností je setkání někde ve venkovním areálu, na tribuně. Ale například v našem ryze valašském regionu vládnou hodně přísné klimatické podmínky. Zde by asi narostly náklady na grog,“ komentuje a směje se předseda OFS Vsetín Stanislav Volek.

Volba ve skupinkách?

V případě epidemiologického stupně 3 by teoreticky přicházela v úvahu možná volba po skupinkách.

„Jako tomu bylo při volbách do krajských zastupitelstev. I nyní probíhá volba tajně, lidé by se tak v místnosti střídali, aby byl zachován maximální povolený počet deseti lidí v místnosti včetně dohlížejících volebních komisařů. Ale to vše jsou jen mé soukromé názory a návrhy řešení. Primárně budeme čekat na pokyny z vedení FAČR,“ zopakoval Kopčil.

Na základě platných stanov FAČR je dané, že volba nového vedení musí proběhnout do konce února 2021. V opačném případě by tak podle všeho došlo k prodloužení mandátu stávajícího vedení okresních svazů. „Těžko říci, na jak dlouho. Variant je několik, o měsíc až čtvrt roku. Každopádně by šlo o dočasné řešení. V zájmu všech je volba nového vedení, ovšem za normálních podmínek,“ přeje si kroměřížský šéf Kopčil.

I přese všechny problémy a epidemiologická opatření už všechny okresní svazy vyhlásily termín svých volebních valných hromad, kde budou moci zástupci klubů navrhovat své kandidáty. Uzávěrka přitom je vždy sedm dnů před termínem konání valné hromady.

Vítán je každý, kdo chce pomoci

„Na rozdíl od Čech, kde je fotbal docela hodně prolezlý korupcí spojenou s osobou zatčeného Romana Berbra, se u nás velké změny asi čekat nedají. O práci na okresní úrovni, kde je odměna členů výkonného výboru a komisí spíše symbolická, až tak velký zájem není. Vítán je každý, kdo chce pomoci kopané,“ vzkázal předseda OFS Uherské Hradiště František Miko. On, stejně jako jeho současní kolegové, jsou aktuálně rozhodnutí kandidovat a pokračovat ve své rozdělané práci.

„Na základě podpory velkých klubů v našem regionu se do voleb přihlásím, stejně jako současní členové výkonného výboru. Pokud se ale objeví někdo nový, silná osobnost na předsedu, z něhož bych měl pocit, že by to mělo fungovat, nemám problém se kandidatury vzdát,“ přiznává Kopčil, jenž v čele OFS Kroměříž stojí již 14 let.

„Také mě by v případě zvolení čekalo poslední funkční období. Rád bych si během něj vychoval svého nástupce, zasvětil ho do práce a otevřel potřebné pomyslné dveře,“ dodal s úsměvem Miko, jenž již osm let vede konanou na Uherskohradišťsku.

Na Vsetínsku stejně dlouho „vládne“ Stanislav Volek, dvojnásobnou dobu dokonce na Zlínsku Pavel Brímus, jenž je i šéfem Zlínského KFS.

„Mám dál chuť pracovat, stejně jako to cítím u svých kolegů ve výkonném výboru. Máme rozděláno několik projektů, které pozastavil koronavir. I nadále chci zkvalitňovat servis a organizaci soutěží, ulehčit administraci zástupcům klubů, aby se mohli naplno věnovat fotbalu na své klubu,“ dodal Brímus.