Hrát se bude systémem každý s každým.

,,Za jednotlivé celky můžou nastoupit hráči starší 15 let, kteří bydlí, nebo pochází z Nedašova, za Nedašov v současné době hrají, nebo v minulosti hráli. Podmínkou ale je shodné příjmení s názvem příslušného mužstva. Výjimkou je pouze tým Zbytku světa,“ vysvětluje kritéria za pořadatele David Solař.

,,Fotbalový Turnaj rodů na Valašsku je však určen hlavně pro bývalé hráče a příznivce nedašovského fotbalu. Fotbalisté prvního mužstva Nedašova se v něm představí pouze v omezeném počtu, na kterém se dohodnou vedoucí jednotlivých kolektivů,“ dodal ještě Solař.

V Nedašově se bude hrát fotbalový Turnaj rodů, prvenství obhajuje Zbytek světa.V Nedašově se bude hrát fotbalový Turnaj rodů, prvenství obhajuje Zbytek světa.Zdroj: David Solař

V loňském nedašovský Turnaj rodů vyhrál Zbytek světa, druhé místo vybojovali Kolínci, bronzovou příčku obsadili Fojtíci, čtvrtí byli Holbové a pátí skončili Nováci.

Na Valašsku nebude nouze ani o další zábavu. Součástí turnaje bude také dětský den. Ten vypukne ve 14 hodin.

Bohaté občerstvení po celý den je zajištěno.