Pětasedmdesátiletý Slavomír Bednář se fotbalu věnuje téměř půl století jako trenér. Působil v Holešově, Všetulech, Kostelci u Holešova a v Rymici. Posledních patnáct let se angažuje ve fotbalovém klubu Holešovské holky jako trenér, posledních pěti let je zároveň předsedou oddílu.

Osmdesátiletý Pavel Pernica se celý život věnoval rozvoji fotbalu na klubové a okresní úrovni. Šedesát let je funkcionářem v Zubří, kde působil i jako trenér, člen výboru a později byl také předsedou. Dlouholetý člen výkonného výboru OFS Vsetín působil dlouhých třiadvacet let jako šéf disciplinární komise.

Sedmdesátiletý Zdeněk Zavadil je dlouholetým členem fotbalového hnutí, do kterého se zapojil jako hráč, později rozhodčí, delegát a funkcionář na úrovni okresu, kraje a Řídící komise pro Moravu.

Ceny Václava Jíry v hlavní kategorii získali trenér Milan Máčala, plzeňská legenda František Plass a novinář Zdeněk Pavlis. Všechny tři vyznamenala Fotbalová asociace ČR za to, jak přispěli k rozvoji českého fotbalu. Vzhledem k pandemii koronaviru se letos nekonalo tradiční slavnostní vyhlášení cen v Břevnovském klášteře v Praze. Akce se měla konat v úterý 5. května. FAČR podle možností rozhodne o nejvhodnějším náhradním předání fotbalových ocenění.