„Po skandálním průběhu valné hromady Zlínského krajského fotbalového svazu konané v květnu tohoto roku byla na základě usnesení Výkonného výboru Českomoravského fotbalového svazu (VV ČMFS) ze dne 11. 10. 2007 tato valná hromada prohlášena za neplatnou,“ píše Jan Ševčík.

„VV ČMFS nikdy nerozhodl o tom, že valná hromada Zlínského fotbalového kraje je neplatná. O tom ani nemůže rozhodovat, protože kraj má právní subjektivitu a o platnosti, či neplatnosti valné hromady může tedy rozhodnout jen soud,“ upozornil člen Výkonného výboru ČMFS Dalibor Kučera.
Právě na Okresní soud ve Zlíně se s žalobou o neplatnosti IV. VH KFS Zlín obrátil Jan Ševčík. „Než ale soud vynese rozsudek, platí výsledky přijaté na valné hromadě,“ dodal Kučera.

V říjnovém usnesení VV ČMFS podepsaném svazovým předsedou Pavlem Mokrým se píše, že v průběhu IV. valné hromady KFS Zlín došlo k zásadnímu porušení stanov ČMFS a Volebního řádu VH KFS. VV závěrem vyzývá, aby došlo k zjednání nápravy nejpozději do 31. prosince 2007. Na koho se však konkrétně obrací, není patrné. Dopis je sice adresován KFS Zlín, jenže je uvozen oslovením „Vážení“.

Vlastimír Hrubčík se proto obrátil na VV ČMFS, jak dále postupovat. „Žádných pochybení si nejsme vědomi a z dopisu ani není patrné, jakým způsobem má dojít k nápravě,“ řekl Hrubčík, jenž považuje za nejčistší způsob řešení co nejrychlejší svolání mimořádné valné hromady KFS Zlín. Řádná se má totiž uskutečnit až v únoru roku 2009.

Kterým směrem se celá kauza bude ubírat, se pravděpodobně dozví sekretář zlínského svazu Radovan Lukáš 13. prosince 2007, kdy se setká s členem Legislativní rady ČMFS Marcelem Petráskem.

„Záleží pak na Výkonném výboru ČMFS. Termín valné hromady je mi lhostejný, stejně chci v roce 2009 s funkcionařením ve fotbalovém svazu skončit,“ prohlásil Jan Ševčík, za jehož setrvání ve funkci šéfa KFS Zlín se v květnu postavilo jen šest z osmatřiceti přítomných delegátů.

Ševčík ve svém prohlášení označil IV. VH KFS Zlín za zmanipulovanou. „Scénář květnového odpoledne byl pečlivě vypracován Jiřím Kubíčkem z Olomouce (suspendovaný člen VV ČMFS - pozn. autora), Ondřejem Lněničkou (předseda Odvolací a revizní komise ČMFS - pozn. autora) z Prahy a jejich přisluhovačem Daliborem Kučerou,“ tvrdí Ševčík.

„To je naprosto zmatečný a nepravdivý popis událostí,“ brání se Kučera. „Pro mě je to naprosto nepřijatelná zoufalá snaha jakýmkoliv způsobem se udržet přes jasný výsledek valné hromady na svých postech,“ dodává Dalibor Kučera, který byl před dvěma lety zvolen moravskoslezskými třetiligovými a divizními kluby do VV ČMFS právě na úkor Jana Ševčíka.