Bylo přímo symbolické, že termín valné hromady vyšel na 9. prosince, což bylo přesně patnáct měsíců od konání valné hromady, která v roce 2006 na popud členské základny změnila atmosféru ve fotbalovém oddílu Valašké Meziříčí a uskutečnila rozsáhlé změny ve vedení místní kopané.

Ve zprávě o činnosti výboru a vývoji oddílu od minulé valné hromady, kterou přednesl předseda oddílu Jaromír Odstrčil, zhodnotil vývoj klubu. Ten má v současné době 13 oddílů od nejmladších benjamínků až po družstvo mužů, a více jak 300 aktivních sportovců. Zdůraznil, že bez úzké spolupráce oddílu kopané, městského úřadu, tělovýchovné jednoty a sponzorů by nešlo zajistit a zlepšovat technické zázemí pro nejpopulárnější sport.

Jako pozitivní ocenil vybudování hřiště s umělým povrchem, které zlepšilo možnosti přípravy hraní zápasů v nepříznivých klimatických podmínkách. Ocenil také dobrou spolupráci s městem. Poděkoval i všem členům za jejich sportovní výkony, trenérům i všem realizačním členům jednotlivých týmů za jejich dosavadní práci.

V závěru nastínil představy vedení klubu v dlouhodobější koncepci rozvoje fotbalu s důrazem na práci s mládeži a dalšího zlepšování fotbalového areálu, jehož projekty jsou připravovány. V hodnocení sportovní části zazněla slovo o spokojenosti, ale ne o uspokojení. Podařilo se zastavit stagnaci a pád meziříčského fotbalu.

Krátkodobé cíle - návrat mužů do krajského přeboru a dorostu do divize byly splněny. Současné postavení všech mužstev po polovině sezony a jejich herní projev dává do jarní sezony dobrý předpoklad k bojům v horních patrech bez záchranářských starostí.

Znovuoživení a návrat ženského fotbalu do Valašského Meziříčí je hodnocen jako pozitivní a toto mladé mužstvo má svou dobu teprve před sebou. „Chtěl bych popřát všem členům a příznivců meziříčského fotbalu hezké svátky a do nového roku hlavně hodně pohody,“ uzavřel své vystoupení Jaromír Odstrčil.