„Je to ohrané klišé, které dnes vnímáme jako obrovský celospolečenský problém, ale alibisticky jej nahlas nepojmenováváme. A naopak viníka hledáme ve škole, v učitelích, trenérech nebo i v dětech samých, protože škola má podle řady rodičů nejen vzdělávat, ale především místo nich vychovávat, respektive napravovat jejich absenci v této oblasti,“ konstatuje Ságnerová. Pod vedením její organizace a hlavičkou České školní inspekce (ČŠI) v minulých měsících proběhlo testování tělesné zdatnosti vybrané skupiny mládeže na školách.

Co říkáte na výsledky testování? Nakolik vás zaskočily?

Výsledky ČŠI odpovídají realitě i dlouhodobému propadu popularity pohybových aktivit u dětí v Česku a to včetně covidového „nepohybového“ dopadu v posledních dvou letech. Sport se pro děti stal – na rozdíl od lehce dostupného virtuálního světa počítačů, mobilů a sociálních sítí - nepopulárním a třeba i bolavým způsobem trávení volného času. A covidové období bohužel tento stav ještě umocnilo. Ve školním prostředí působím řadu let a tento negativní vývoj dlouhodobě vnímám. Tak trochu jsem jej ve výsledcích testování bohužel i očekávala. Otevřeně si řekněme: tento stav jsme dětem „vyrobili“ my dospělí!

Co všechno a jak bylo testováno?

Po třiceti letech konečně učinil stát první zásadní krok k nápravě tristního stavu tělesné zdatnosti a zhoršujícího se zdraví našich dětí. Česká školní inspekce ve spolupráci s TV fakultami a Vysokoškolským centrem Victoria připravila sady testů pro všechny tři stupně škol - 3. a 7. ročník na ZŠ a 2. ročník na SŠ, včetně rozdělení testů pro dívky a hochy. Třeťáci a sedmáci testovali člunkový běh rychlostní a vytrvalostní, sedy-lehy a skok daleký z místa, středoškoláci měřili výkony v testech sed-leh, vytrvalostní člunkový běh, skok daleký z místa a výdrž ve shybu (dívky) nebo shyby (hoši). Praktickou realizaci ve spolupráci s ČŠI odborně zajistila Asociace školních sportovních klubů ČR prostřednictvím 80 koordinátorů ve všech školách v Česku. Poskytovali jsme testujícím tělocvikářům metodickou podporu a pomáhali jsme jim při zápisu výkonů do systému.

Michal Blažej (vpravo) z Grassroots oddělení FAČR.
Fotbal je pro děti skvělou možností trávení volného času, cítí Blažej

Testování ověřovalo u dětí vytrvalost, sílu, odraz i rychlost a orientaci v prostoru a výsledky byly srovnány s obdobným měřením v Evropě. Součástí testování bylo rovněž dotazníkové šetření, které proběhlo ve školách. Tělocvikáři a ředitelé škol v něm hodnotili vybavenost škol sportovišti a pomůckami pro TV, aprobovanost a zkušenosti tělocvikářů, školní a mimoškolní pohybové aktivity a podobně. Výsledky byly zpracovány Českou školní inspekcí a v dubnu 2023 byly zveřejněny na tiskové konferenci ministra školství, mládeže a tělovýchovy v podobě tematické zprávy.

V jaké dovednosti jsou čísla nejhorší a naopak nejlepší?

Největší propad jsme zaznamenali ve vytrvalosti u všech dětí – tato dovednost úzce souvisí s celkovou kondicí. Výsledky zde byly velmi špatné – nejhorších výkonů pak dosáhly dívky na středních školách. Pokles výkonnosti byl konstatován i u silových disciplín, naopak překvapením byly pro organizátory výsledky ve skoku do dálky z místa, zde naopak dívky i hoši dosáhli i v celoevropském měřítku velmi dobrých výkonů. Historicky poprvé se objevil i nový výsledkový fenomén - premiérově byly výsledky testů lepší u dětí z měst oproti dětem vesnickým. Tuto skutečnost si mimo jiné vysvětlujeme tím, že v malých vesnických školách došlo v minulých letech jednak k významnému zhoršení stavu sportovišť, jednak došlo ke snížení aprobovanosti učitelů. Zároveň významně pokulhává materiální vybavení malých škol a vesnický volnočasový sport začal celkově bohužel postupně upadat.

Dá se to ještě zachránit? Jaký by byl váš recept na zlepšení?

V každé situaci a v každé době existuje dobré řešení a troufnu si říci, že i jednoduché: je třeba, aby stát vytvořil systémovou podporu školního sportu a pohybu dětí a zajistil jeho dlouholeté financování v rozpočtové kapitole MŠMT pro další desetiletí. Žádné nahodilé nesystémové dotace, ale vytvoření a podpora koncepce Aktivní školy. Žádné jednorázové akce, ale návaznost podpory pohybu u dětí přímo ve školách s těmi, koho děti nejlépe znají – to znamená se svými učiteli, vychovateli, družinářkami či trenéry. Dále je třeba vytvořit státní podporu subjektům, které se práci s dětmi a mládeží dlouhodobě a systematicky ve školách věnují, věnovat se vzdělávání budoucích pedagogů na vysokých školách i těch současných formou celoživotního vzdělávání. Asociace se oblasti vzdělávání tělocvikářů dlouhodobě věnuje a zájem o nové poznatky a metodická doporučení je ze strany učitelů obrovský.

V zahraničí mají s mládeží stejný problém?

Propad tělesné zdatnosti a vůbec vnímání fyzické složky vnímám jako celosvětový problém. Neřešme ale problémy světa, řešme problémy, které máme u nás v Česku. Nezabývejme se celosvětovými výzkumy, hledejme dobré řešení doma, protože je umíme vyrobit! Máme skvělý potenciál lidí, kteří s dětmi dlouhodobě úspěšně pracují. Znovu se budu opakovat: podpořme pohyb dětí systémově, nikoliv nahodile…

David Holoubek, trenér mládežnických fotbalových reprezentací ČR, rozlosoval v sídle FAČR finálový turnaj - Svátek fotbalu - 24. ročníku McDonald´s Cupu, který 29. a 30. května 2023 proběhne v Uherském Hradišti.
Podívejte se. Svátek fotbalu McDonald´s Cup je rozlosován

V čem bychom mohli využít zkušeností, projektů ze zahraničí?

Líbí se mi akcent na práci přímo ve škole, práce se všemi dětmi bez rozdílu výkonnosti, motivace dětí ke zdravému životnímu stylu. Podporujme mezitřídní a školní aktivity a přebory, podporujme školní klubismus a příslušnost dětí ke své škole, obci, městu… Pěstujme a podporujme hrdost a pozitivní vnímání zařazení dětí ke své komunitě.

Proč se současná generace dostala do současného neutěšeného stavu?

Říci nahlas, že rodiče odstraňují před dětmi jakékoliv překážky - učení, známky ve škole, trénink a požadavky trenéra - je dnes politicky i společensky nepopulární a nesmí se to. Ale všichni víme, že je to tvrdá realita!

Vnímáte, kolik tabletů a mobilů je dnes vidět v kočárcích? Vnímáte, čím se baví děti jakéhokoliv věku kdykoliv v jejich volném čase? Virtuální realita je přece snadno dostupná a kdo z dětí ji nesdílí, je ihned označen za černou ovci třídy… Tento stav jsme vytvořili my, dospělí a jsme za něj zodpovědní a to včetně co nejrychlejší nápravy a návratu k reálnému životu!

Naštěstí mám ve svém okolí - a jsem ráda, že i ve své rodině - spoustu skvělých rodičů, kteří společně se svými dětmi tráví mnoho svého volného času a od malička se jim maximálně věnují: společně s nimi například sportují a učí je poznávat svět v dobrém i v tom horším… ale hlavně si uvědomují, že čas je přece tak krátký a děti tak rychle dospívají…

Jak vnímáte projekt McDonald’s Cup? Proč je dlouhodobě úspěšný?

Skvěle. Má vše podstatné - dlouholetou tradici, skvělé zázemí partnera projektu, výbornou mediální propagaci, nadšené organizátory akce a dětské úsměvy.

V čem současnému systému pomáhá?

Jedná se o pozitivní spojení komerční sféry se sférou státní. Propojení soukromé firmy s podporou pohybu dětí může být – při správném způsobu komunikace do školního prostředí - velmi motivační pro zapojení dalších dětí do sportování a pohybu vůbec

Kde má ještě prostor ke zlepšení?

V letošním roce jsme vymysleli novou kategorii M pro malotřídní školy, které tvoří podstatnou část českého školního vzdělávacího systému. Pokud má být turnaj úspěšný i nadále, je nutná správně koordinovaná spolupráce všech partnerů. Za svoji Asociaci školních sportovních klubů ČR s hrdostí říkám, že naši organizátoři stovek okrskových i okresních kol jsou připraveni pokračovat v realizaci této nejpopulárnější školní sportovní soutěže na prvním stupni základních škol i nadále.

Byla jste se podívat na některý z turnajů?

V každém ročníku se snažím navštívit soutěží kola všech úrovní - od nejpočetnějších kol okrskových až po skvěle organizované krajské soutěže. Těším se na Svátek fotbalu, který v letošním roce proběhne v mém Zlínském kraji – v Uherském Hradišti. Pevně věřím, že úroveň závěrečného turnaje bude jako vždy vynikající!