Zpráva sekretariátu OFS Zlín ze dne 26. 2. 2015:

V pondělí 16. 3. 2015 v 16,00 hod. v zasedací místnosti na Hradské ulici ve Zlíně proběhne doškolení propadlých trenérských licencí „C". Délka školení cca 2 hod. Cena 150,– Kč. S sebou vzít starý průkaz trenérské licence „C" a foto. Zájemci se mohou přihlásit do pátku 13. 3. 2015 na sekretariátu OFS Zlín, tel.: 774179880 nebo e-mail: ofszlin@ofszlin.cz.

Ve středu 18. 3. 2015 v 16,00 hod. se v kongresovém sále hotelu Moskva koná Valná hromada OFS Zlín, spojená s aktivem oddílů před jarní částí soutěžního ročníku 2014/2015. Pozvánky pro zástupce oddílů budou rozeslány.

V sobotu 21. 3. 2015 v 9,00 hod. (prezence od 8,30 hod.) se v kongresovém sále hotelu Moskva koná seminář rozhodčích a delegátů OFS Zlín. Účast všech rozhodčích a delegátů povinná.

Kontrolu soupisek pro jarní část soutěžního ročníku 2014/2015 bude STK provádět ve čtvrtek 19. 3. 2015 a následně ve čtvrtek 26. 3. 2015 vždy v době od 14,30 do 15,30 hodin. STK upozorňuje oddíly, že ke kontrole jsou povinny předložit i registrační průkazy hráčů uvedených na soupisce. Povinnost předkládání registračních průkazů se vztahuje na oddíly, jejichž „A" mužstva hrají okresní soutěže. Formulář soupisek naleznete na internetových stránkách OFS Zlín s možností jeho stažení.

STK upozorňuje oddíly, že žádosti o změnu termínu utkání pro jarní část soutěžního ročníku 2014/2015, které již jsou zaslány na sekretariát OFS Zlín, budou uveřejněny v ÚZ 20/14–15, která vyjde v úterý 10. 3. 2015.