Sekretariát OFS Zlín oznamuje oddílům, že Rozpis soutěží pro soutěžní ročník 2010/2011 bude k odebrání na sekretariátu OFS dle objednávek od středy 28. 7. 2010. Tímto žádáme všechny oddíly, aby tak učinily co nejdříve.

Kontrolu soupisek pro podzimní část sezony bude STK provádět ve čtvrtek 29. 7. 2010 v době od 14.30 do 15.30 hodin a následně ještě ve čtvrtek 5. 8. 2010 ve stejnou dobu. STK upozorňuje oddíly, že ke kontrole jsou povinny předložit i registrační průkazy hráčů uvedených na soupisce. Povinnost předkládání registračních průkazů se vztahuje na oddíly, jejichž „A“ mužstva hrají okresní soutěže. Formulář soupisek naleznete na internetových stránkách OFS Zlín s možností jeho stažení.

V termínu 27. – 29. 8. 2010 se koná Barum rally. V těchto termínech STK vyhoví bezplatně změnám v termínech utkání v místech, kde bude rally probíhat. Nutná dohoda oddílů. Žádost musí obsahovat poznámku, že se jedná o změnu z důvodu konání Barum rally.

III. A – utkání 1. kola Komárov – Březůvky se hraje v sobotu 7. 8. 2010 v 16.30 hod. na hřišti v Komárově. Dohoda oddílů.
III. A – utkání 2. kola Bratřejov – Příluky „B“ se hraje v sobotu 14. 8. 2010 v 16.30 hod. na hřišti v Bratřejově. Oddíl Bratřejov zašle o této změně soupeři hlášenku.
III. B – utkání 1. kola Rokytnice – Mirošov se hraje v sobotu 7. 8. 2010 v 16.30 hod. na hřišti v Rokytnici. Oddíl Rokytnice zašle o této změně soupeři hlášenku.
IV. A – utkání 1. kola Provodov „B“ – Jaroslavice „B“ se hraje v pátek 13. 8. 2010 v 17.30 hod. na hřišti v Provodově. Dohoda oddílů.
IV. A – utkání 10. kola Spytihněv „B“ – Lhota u Malenovic se hraje v sobotu 9. 10. 2010 v 15.00 hod. na hřišti ve Spytihněvi. Oddíl Spytihněv zašle o této změně soupeři hlášenku.
IV. B – utkání 2. kola Lužkovice – Lutonina se hraje v neděli 15. 8. 2010 v 16.30 hod. na hřišti v Lužkovicích. Oddíl Lužkovice zašle o této změně soupeři hlášenku.
IV. C – utkání 2. kola Jestřabí – Divnice se hraje v sobotu 14. 8. 2010 v 17.00 hod. na hřišti v Jestřabí. Oddíl Jestřabí zašle o této změně soupeři hlášenku.
OPD – Nedašov – STK schválila změnu názvu oddílu na Návojná, hrací den – neděle 10.00 hod., hřiště Návojná.
OPD – utkání 4. kola Mladcová – Tlumačov se hraje v sobotu 11. 9. 2010 v 10.00 hod. na hřišti v Mladcové. Oddíl Mladcová zašle o této změně soupeři hlášenku.
OSAD – utkání 8. kola Spytihněv – Březnice „B“ se hraje v sobotu 9. 10. 2010 ve 12.15 hod. na hřišti ve Spytihněvi. Oddíl Spytihněv zašle o této změně soupeři hlášenku.
OSAŽ – utkání 8. kola Spytihněv – Doubravy se hraje v sobotu 9. 10. 2010 v 10.00 hod. na hřišti ve Spytihněvi. Oddíl Spytihněv zašle o této změně soupeři hlášenku.

STK bere na vědomí pořádání turnaje v Rokytnici v sobotu 24. 7. 2010 dle předložených propozic.

STK bere na vědomí pořádání turnaje internacionálů v Pozlovicích v sobotu 24. 7. 2010 dle předložených propozic.

STK bere na vědomí pořádání turnaje v Pohořelicích „Memoriál Oldřicha Plesníka“ v sobotu 31. 7. 2010 dle předložených propozic.

STK bere na vědomí pořádání turnaje v Míškovicích „Memoriál Jiřího Doležala a Romana Skotka“ v sobotu 31. 7. 2010 za účasti mužstev okresu Zlín dle předložených propozic.

STK bere na vědomí pořádání turnaje v Provodově „Memoriál Honzy Kubelky“ v neděli 1. 8. 2010 dle předložených propozic.

Zpráva KRaD ze dne 21. 7. 2010

1. Prověrky rozhodčích (fyzické + testy PF) se konají v sobotu 31. 7. 2010 ve Sportovní hale „Zelené“ v Bartošově čtvrti od 9.00 hod. Náhradní termín je v sobotu 7. 8. 2010 tamtéž. Účast všech rozhodčích povinná.