Zpráva STK ze dne 26. 6. 2013:

1. STK upozorňuje oddíly, kterým byla udělena pokuta vyšší než 500,– Kč, že jsou povinny tuto uhradit nejpozději 1 den před losovacím aktivem, tj.: 14. 7. 2013. V opačném případě hrozí družstvu nezařazení do soutěžního ročníku 2013/2014.

2. Schválené výsledky 18. kola OPM, III.A, III.B.

3. OPM – utkání 18. kola Ludkovice – Kostelec se kontumuje 3:0 ve prospěch mužstva Ludkovice z důvodu nedostavení se soupeře k mistrovskému utkání. Mužstvo Kostelec uhradí ve prospěch OFS Zlín částku ve výši 8.000,– Kč a oddílu Ludkovice částku ve výši 1.500,– Kč jako paušální náhradu dle bodu 1/ Sazebníku pokutového řádu.

4. OPM – utkání 18. kola Nevšová „A" – Napajedla „B" se kontumuje 3:0 ve prospěch mužstva Nevšová „A" z důvodu nedostavení se soupeře k mistrovskému utkání. Mužstvo Napajedla „B" uhradí ve prospěch OFS Zlín částku ve výši 8.000,– Kč a oddílu Nevšová částku ve výši 1.500,– Kč jako paušální náhradu dle bodu 1/ Sazebníku pokutového řádu.

5. OPM – postup do krajských soutěží – Sehradice „A"; sestup – Napajedla „B", Kostelec.

6. III. třídy – postup – Mladcová „B", Návojná; sestup – Lhota u Mal., Drnovice, Pozlovice.

7. IV. třídy – postup – Žlutava, Jasenná, Sehradice „B".

8. OPD – postup do krajských soutěží – Provodov.

Zpráva DK ze dne 26. 6. 2013:

1. Příluky „B" – Ondroušek Michal – 1 SU nepodmíněně od 23. 6. 2013 PSPT př. 1/6a.