Galerie: Ani déšť neodradil pohádkové postavy od dobrých skutků