Galerie: Ve vrbětických skladech začali práce na ohledání prvního ze dvou epicenter výbuchu