Galerie: Vítání občánků se v Sehradicích neslo v komorní atmosféře