Galerie: Vraťte se v čase zpátky do Zlína - Jižní Svahy.

ŠKOLKA DRUŽSTEVNÍ. Byla postavena a uvedena do provozu v listopadu 1975 jako první mateřská škola na nově budovaném sídlišti Jižní Svahy, v 1. etapě výstavby tohoto rozsáhlého sídliště. Lokalita kolem MŠ je klidná, má optimální hustotu zástavby. Rok 1988. Pokračování výstavby II. etapy sídliště Jižní Svahy, Valachův žleb. OSMÁCI, ŠKOLNÍ ROK 1983/1984. Když byla v roce 1978 otevřena 16. ZŠ Okružní, nastoupili do 4. A. Třídní učitelkou až do konce jejich základní docházky byla Jaroslava Jelínková. Na snímku s učiteli II. stupně. 16. ZŠ OKRUŽNÍ byla postavena v pořadí jako druhá na sídlišti Jižní Svahy a jako šestnáctá ve Zlíně. První školní rok byl zahájen 1. září 1978. Škola byla původně projektovaná pro 22 tříd. Po pěti letech byla přistavěna další budova s deseti třídami. PANELÁRNA. Pro výstavbu I. etapy sídliště architekti použili novou konstrukční soustavu NKS-G. Přímo nad staveništěm byla postavena panelárna holandské firmy Smith, která vyráběla panely pro tento nový typ domů. VÝSTAVBA SÍDLIŠTĚ. Ulice Nad Stráněmi, Slunečná a zastávka v ulici Slunečná. V sedmdesátých letech mladé sídliště. Stavěly se domy, silnice, chodníky, zastávky. PRVNÍ NA SVAZÍCH, 1975. Jedni z prvních obyvatel sídliště Jižní Svahy. Nyní zde žije již jejich druhá, třetí generace. V současné sobě žije na největším zlínském sídlišti více než třicet tisíc lidí. Lidově: „Svahy“ jsou něco jako město ve městě. PANELÁRNA. Pro výstavbu I. etapy sídliště architekti použili novou konstrukční soustavu NKS-G. Přímo nad staveništěm byla postavena panelárna holandské firmy Smith, která vyráběla panely pro tento nový typ domů. VÝSTAVBA SÍDLIŠTĚ. Ulice Nad Stráněmi, Slunečná a zastávka v ulici Slunečná. V sedmdesátých letech mladé sídliště. Stavěly se domy, silnice, chodníky, zastávky. PŘEROVANKA. V roce 1985 bylo postaveno nákupní středisko Přerovanka. ZASTÁVKA. Nadjezd na Jižní Svahy, trolejbusová zastávka „U Zámku“. Šestka na Svahy jezdila již v listopadu 1989. ŠKOLA. Rok 1986 – otevření 17. základní školy. Na snímku učebna. Na začátku 90. let byla k 17. ZŠ přistavěna další, 18. základní škola, dnes Církevní základní škola a mateřská škola Zlín. ŠKOLA. Rok 1986 – otevření 17. základní školy. Na snímku kuchyně. Na začátku 90. let byla k 17. ZŠ přistavěna další, 18. základní škola, dnes Církevní základní škola a mateřská škola Zlín. DĚTI. V letech 1977–1985 pokračuje výstavba II. etapy sídliště Jižní Svahy. Mimo jiné panelárna, II. segment, ubytovna. ROK 1989. Celkový pohled na II. etapu z 21. budovy svitovského areálu.