„Červencové námětové taktické cvičení probíhá za účasti sborů z našeho napajedelského okrsku a hasičů z Bělova,“ upřesnil starosta sboru Jiří Potočný. Hasiči si podle něj vytipují nějakou část obce, ve které pak imitují zásah při případném požáru.

„Provádíme například dálkovou dopravu vody, kdy ji každý sbor táhne na vzdálenost okolo tří až čtyř set metrů,“ vysvětlil Potočný. Každé družstvo má podle něj při tomto úkonu propojeno až pět hadic, na jejichž konci je cisterna.

Cvičení slouží k tomu, aby byly dobrovolné sbory co nejlépe připraveny na případný zásah. „Po skončení nácviku si za přítomnosti velitele okrsku vzájemně sdělíme podněty a připomínky,“ doplnil starosta žlutavského sboru.

Popudem k založení Sboru dobrovolných hasičů ve Žlutavě byl rozsáhlý požár v listopadu roku 1901, při kterém v obci vyhořely tři rodinné domy. Dobrovolný hasičský sbor čítal ve svých začátcích třiadvacet činných a čtyři přispívající členy.

„Prvního požáru se sbor zúčastnil ve Štípě, kde bylo několik žlutavských bratří na pouti,“ popsal Potočný. Dobrovolní hasiči si údajně při ohni počínali tak obratně, že byli osobně i písemně pochváleni od samého hraběte z Lukova.

K dnešnímu dni má žlutavský Sbor dobrovolných hasičů čtyřiapadesát členů. „Z toho je kolem dvaceti žen a sedmnáct dětí,“ upřesnil jeho starosta. Mimo pravidelného cvičení sbor každoročně pořádá tradiční květnovou pohárovou soutěž. Ta je načasovány vždy na osmý den v měsíci.