Nová studie norských vědců uveřejněná v odborném žurnálu Evolutionary Behavioral Sciences přinesla zajímavé závěry ve vztahu k údajné ženské ostýchavosti: těmi, kdo své projevy sexuálního zájmu tlumí, jsou naopak překvapivě muži. Výjimkou z pravidla představuje rande s vysoce atraktivním mužem. Při něm bývají i ženy ostýchavější.

„Když se setkají dva lidé, mezi nimiž se rýsuje možný romantický či sexuální vztah, dochází z psychologického a sociologického hlediska k velmi zajímavé situaci plné určité míry nejistoty, nepřímých náznaků a jemných signálů,“ popisuje Adam Durčák ze sexshopu Růžový slon. Oba potenciální partneři se během těchto námluv snaží vypozorovat, zda je zájem jejich protějšku reálný.

Nedat najevo chtíč před atraktivním protějškem

Průzkum byl proveden mezi 435 vysokoškolskými studenty, kteří měli za úkol vybavit si situaci, kdy se posledně setkali s potenciálním sexuálním či romantickým partnerem a ohodnotit, jak velký zájem ve svém protějšku vzbudili a jak moc byli sami možným partnerem sexuálně přitahování. Zároveň měli také co nejpřesněji popsat vzájemné signály sexuální přitažlivosti.

Ženy v průzkumu konzistentně projevovaly vyšší zájem, než jaký v dotazníku přiznaly. U mužů byla situace opačná: i když popisovali větší zájem o sex, své signály spíše mírnili a předstírali zájem menší. „Zajímavým zjištěním byl ovšem i fakt, že jak muži, tak i ženy své signály sexuálního zájmu přizpůsobovali podle toho, jak moc je jejich protějšek přitahoval,“ dodal Durčák.