"Ve Zlíně neexistovala žádná posádka, lidé z tohoto regionu jsou tak nejméně informováni a mají zkreslenou představu o tom, co se tehdy dělalo," řekl Radoslav Mlčoch z Vojenského sdružení rehabilitovaných k tomu, proč je expozice právě ve Zlíně.

Na výstavě lidé uvidí například kopie rozsudků, výtisky Rudého práva, historická vyjádření nejrůznějších armádních představitelů, kopie vládních dokumentů po příchodu sovětských vojsk do Československa či informace o změnách ve vojenství, které se od Pražského jara až do současnosti udály.

Prezentaci si lidé mohou prohlédnout každý pracovní den od 07:00 do 17:00 do pátku 17. srpna ve třetí etáži sídla Zlínského kraje.

Vojenské sdružení rehabilitovaných sdružuje bývalé vojáky z povolání a občanské pracovníky vojenské správy a občany České republiky, kteří byli v letech 1948 až 1989 z politických důvodů perzekvování a podle zákona č. 87/91 sbírky nebo zákona č.119/90 sbírky mimosoudně či soudně rehabilitováni. Historicko-politickým významem a programově se organizace řadí k odbojovým organizacím.