"Tato cena byla iniciována na prvním ročníku salonu mladých v roce 1977, který se přihlásil k meziválečné tradici salonů ve Zlíně. Nese jméno mimořádně nadaného studenta, jenž působil na Baťově zlínské škole umění a v roce 1944 byl při útěku z výslechu zastřelen gestapem," popsala souvislosti udělování ceny kurátorka výstavy Ladislava Horňáková a dodala, že součástí ocenění je nákup autorova díla do sbírek zlínské galerie a uspořádání výstavy v prostorách Domu umění.

Růžička preferuje v tvorbě médium malby a tento klasický výtvarný prostředek mu poskytuje provokující prostor ke zprostředkování vizuálních, pocitových i myšlenkových prožitků. "Inspiračním zdrojem je pro autora především krajina. Nejedná se však o tradiční polohu krajinomalby a reálné zachycení jednotlivých detailů, ale o volnou malířskou reflexi," charakterizovala východiska umělcovy tvorby kurátorka.

Malířova abstraktní struktura barevných a světelných kvalit tvoří paralelu ke strukturám přírodním a improvizuje ve vzájemném spojení krajiny s figurou, především autoportrétem. "Růžička zvětšuje stále formát svých prací a tím získává možnost zachování proporce figury v životní velikosti. Jeho figurální motivy se ale ve spojení s přírodou mění ve struktury," popsala přístup umělce kurátorka. Spolu s osobní výpovědí o realitě vystavené obrazy nabízejí estetickou a filozofickou reflexi - pohled do hloubky, v níž přebývají naše emoce a navzájem se promítají v prostoru a čase. Na první pohled jde o zachycení přírodní reality, ale při bližším poznání se jedná spíše o volné prolínání reality a snu, někdy sahajícího až k hlubinám lidské duše.

Výstava ve zlínském Domě umění představuje průřez Růžičkovým malířským dílem za posledních deset let od diplomové práce až po současnou tvorbu. Součástí expozice, která potrvá do 10. června, je i obraz oceněný na IV. Zlínském salonu mladých.