Už nyní je ve foyer k vidění i výstava fotografií Revoluce 89 ve Zlíně. Přístupná je až do 30. 11.

SVO30DNÁ je také podtitul, který nese celá 74. divadelní sezóna.

PROTIREŽIMNÍ KVAS

Divadlo bylo první institucí v tehdejším Gottwaldově, která zareagovala na pražské události 17. 11. 1989 a stala se ohniskem prudkého protirežimního kvasu následujících týdnů. Opoziční aktivity divadelníků a studentů Fakulty technologické VUT koordinovalo improvizované středisko Občanského fóra, které vzniklo v budově divadla v místě dnešních kanceláří.

Na příkaz tehdejšího ředitele MDZ Jaromíra Roštínského, který připojení ke stávce odmítl, však zůstalo divadlo pro konání veřejných diskusí uzavřeno. Ústředním místem manifestací se tak stalo náměstí Míru, na kterém divadelníci jako zástupci stávkového výboru pravidelně vystupovali. Patřili k například Rostislav Marek, Ivan Kalina a další.

Festival svobody připomíná 17. listopad 1989 v desítkách měst a obcí. Z progamu divadla:

Pátek 15. 11.:

v 10 hodin veřejná generálka inscenace Jednou budem dál.

v 19 hodin ve Studiu Z MDZ projekce dokumentu Sametový Zlín ve spolupráci s Filmovými ateliéry Zlín. Snímek režiséra Petra Babince přiblíží divákům klíčové okamžiky Sametové revoluce a události ve Zlínském regionu v období 11/1989 – 3/1990.

ve 21.30 v Dílně komorní Večer s písničkami Karla Kryla.

„S herci jsme se spontánně rozhodli uspořádat neformální setkání s písněmi a poezií Karla Kryla. Jeho tvorba patří neodmyslitelně k době Sametové revoluce a tématu svobody, které připomínáme v celé sezóně,“ řekl umělecký šéf MDZ Patrik Lančarič.

Sobota 16. 11.:

v 10 hodin divadlem pracujících po stopách Občanského fóra provede herec Rostislav Marek, který byl jedním z hlavních aktérů sametového dění ve Zlíně. Nutná je rezervace míst na jurcova@divadlozlin.cz

v 19 hodin uvede divadlo inscenaci Jednou budem dál, která s nadhledem, humorem a sarkasmem a formou na pomezí muzikálu, kabaretu a revue mapuje 30 let bizarního panoptika kotrmelců jedné společnosti, od okamžiku sametového cinkání klíči až po dnešek.

„Čeká nás inscenace o období, v němž jsme se mnohdy cítili jak Alenka v říši divů,“ přiblížil autor textu a ředitel MDZ Petr Michálek, který je podepsán i pod úspěšnými kabarety Ovčáček čtveráček a Ovčáček miláček.

po premiéře bude ve foyer následovat křest knihy Samet v divadle.

Neděle 18. 11.

v 18 hodin ve státní svátek uvede divadlo mimořádnou sváteční reprízu inscenace Jednou budem dál.

Celý víkend

od 15. do 17. 11. se budova divadla vrátí v čase o 30 let později. Zaměstnanci MDZ podle dobových fotek budovu divadla oblečou do stejného kabátku, jaký měla v listopadu 1989, včetně ručně psaných transparentů. (hed)