„Muzeum by mohlo vzniknout vobjektu dnes už opuštěného domu, který je ve vlastnictví obce. Kromě expozice otradičních postupech získávání stavebních materiálů na Valašsku zde plánujeme vybudovat iinfocentrum, přednáškový sál nebo depozitář, kde by se uchovávaly historicky cenné předměty zmikroregionu Ploština,“ popisuje plány obce starosta Drnovic TomášZicha.

Investice za pět milionů je však podle starosty závislá na penězích zevropských fondů. „Zda se nám peníze podaří získat nebo ne, se obec dozví vbřeznu. Kdybychom evropské peníze dostali, muzeum by mohlo začít fungovat do konce letošního roku. Vopačném případě bychom rekonstrukci museli odložit,“ dodal starosta.

Na vesnické muzeum by vbudoucnosti mohla navázat inaučná stezka, která by zaniklá řemesla na Valašsku představila iprakticky. Začínat a končit by měla na Ploštině, na jeho trase by si návštěvníci mohli prohlédnout například kamenolom nebo poslední klasickou dřevěnici vobci.

Na obou projektech Drnovice spolupracují sMuzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně. „Nyní připravujeme odborné podklady pro náplň jednotlivých informačních tabulí zamýšlené naučné stezky, které přiblíží charakter krajiny, místní zvláštnosti, historické osídlení regionu a stručné dějiny obce,“ doplnila zlínská etnografka Alena Prudká.