Diakonie Českobratrské církve evangelické – středisko ve Valašském Meziříčí

Získání finančních prostředků na nákup auta 4x4 s větším kufrem pro pečovatelskou službu do kopcovitého terénu Valašska.

Středisko Diakonie Českobratrské církve evangelické ve Valašském Meziříčí vzniklo v roce 1993. Mezi vůbec prvními službami Diakonie ČCE – střediska ve Valašském Meziříčí, které byly nabídnuty seniorům a lidem se zdravotním postižením, byla pečovatelská služba.

Posláním pečovatelské služby Diakonie ČCE – střediska ve Valašském Meziříčí je poskytování pomoci seniorům a dospělým lidem se zdravotním postižením při péči o sebe a v zajištění chodu domácnosti. Služba je poskytována v domácnostech klientů, kam dochází kvalifikovaní pracovníci pečovatelské služby. Služba je určena pro obyvatele mikroregionu Valašské Meziříčí – Kelečsko.

Mimo profesionální přístup je pro pracovníky pečovatelské služby nezbytnou nutností mít k dispozici a používat auto – dopravit se ke klientům. Automobily tedy představují základní pracovní prostředek a dojezd autem za klienty je hlavním předpokladem pro fungování pečovatelské služby. V současnosti používaná vozidla jsou již velmi stará a v důsledku toho i poruchová a nespolehlivá.

Dotek, o. p. s. ve Vizovicích

Zahrada smyslů – zahrada bez bariér
Projekt bezbariérové zahrady určené pro osoby seniorského věku (i imobilní) v zařízení odlehčovacích služeb Dotek, o. p. s. ve Vizovicích.

Dotek, o. p. s. je společnost která byla založena v roce 2005. Organizace poskytuje sociální služby – pečovatelské služby, odlehčovací službu – v mikroregionu Vizovicko-
-Slušovicko. Tato oblast čítá přibližně 2500 osob v důchodovém věku. Možnost poskytnutí odlehčovací služby však využívají lidé z celého Zlínského kraje.

Organizace sídlí v domě s pečovatelskou službou ve Vizovicích. Kapacita odlehčovací služby je 16 klientů. V domě s pečovatelskou službou bydlí navíc 30 obyvatel. Služby organizace jsou poskytovány především seniorům a imobilním osobám.

Zahradu smyslů chtějí vybudovat hlavně proto, že spousta našich klientů se z důvodu svého zdravotního stavu či zhoršení mobility nemůže ve svém domácím prostředí dostat ven do přírody, proto podzim svého života tráví jen v domě či bytě.

A v čem má být prospěšná Zahrada smyslů?

Lepší využití zahrady; místo setkávání obyvatel domu s pečovatelskou službou a klientů odlehčovací služby; možnost aktivizace – hmatová aktivizace, smyslová akti
vizace; reminiscenční

terapie – vzpomínky na vlastní zahradu; relaxace klientů; pěstování plodin a rostlin, které bude možno využít při další aktivizaci a činnosti s uživateli – např. při vaření, pečení, dekorování apod.; připomenutí oblíbených činností, které klienti dělali v minulosti či doma; možnost zapojení se i klientů méně pohyblivých – vyvýšené truhlíky, ke kterým je možnost přisunout invalidní vozík či polohovací křeslo.

Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. okresní organizace Uherské Hradiště

Ozdravně rekondiční pobyt, edukativní program pro osoby s tělesním a zdravotním postiženým a seniory, program skupinového a rehabilitačního cvičení.

Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. okresní organizace Uherské Hradiště zajišťuje každoročně pro své členy rekondiční a ozdravné pobyty a edukativní programy pro osoby s tělesným postižením a seniory, programy skupinového kondičního a rehabilitačního cvičení a plavání. Tyto pobyty mají velmi dobré výsledky u tělesně postižených, zlepší se psychika, odbourají se stresy, protože přítomnost ve větším kolektivu pozitivně působí na osamělé osoby.

Zároveň jsou garantovány odborným lékařem a rehabilitačním pracovníkem. Na těchto pobytech musí každý účastník dodržovat denní program, cvičení, masáží, relaxace, odborných přednášek a nočního klidu.

Těchto akcí se účastní osoby s různým tělesným a zdravotním postižením všech věkových skupin včetně seniorů. Náplní těchto pobytů a projektů je zlepšení zdravotního a psychického stavu. Každoročně zajišťujeme alespoň tři projekty.⋌ (poh)