„Pravdivost, spravedlnost a sociální svědomí. To je součást toho, co to znamená být Čech. Určuje nás tradice k ideálu. A ideál je to, proč má smysl být Čechem,“ vysvětlil Kohák důvod, proč má smysl být Čechem.