Zazní skladby rusky mluvících autorů Alexandra Arutjunjana, Alexandra Porfiryeviche Borodina a Nikolaje Rimského-Korsakova. „Šeherezáda, inspirovaná pohádkami Tisíce a jedné noci, patří mezi nejkrásnější a nejhranější skladby. Šeherezádinu podobu pak vykreslí houslemi Pavel Mikeska,“ vyzdvihla dramaturgyně Filharmonie Bohuslava Martinů Jindřiška Keferová.

A doplnila, že zazní i Borodinovy Polovecké tance nebo Arutjunjanův koncert pro trombon v podání studenta pražské Akademie múzických umění a kroměřížské Konzervatoře P. J. Vejvanovského Jakuba Zívalíka.