Výstava obsahuje 150 fotografií. Lidé uvidí snímky ze života hrabat Seilernů, fotografie bývalé zámecké jízdárny, elektrárny, zámeckého bazénu, prvního zámku Lešná. Nechybí ani fotografie dokumentující původní a nynější podobu expozic v areálu zoologické zahrady.

Výstava je součástí nově otevřené návštěvní trasy zámku. Druhý prohlídkový okruh zavede návštěvníky do vstupní haly, zámecké kaple a knihovny. „Trasy jdou navštívit vždy pouze samostatně. Hlavní prohlídková trasa začíná v celou hodinu, nový druhý prohlídkový okruh bude začínat 20 minut po zahájení hlavní prohlídkové trasy," uvedla Bujáčková.

Historie zoo začala v roce 1804, kdy majitel lukovského panství, hrabě Josef Jan Seilern, dal postavit na daném místě jednoduché obydlí bažantníka a zahájil chov bažantů. V roce 1890 přibyl chov těžších belgických koní.

Od roku 1900 budoval hrabě Josef Seilern přírodopisné muzeum a do areálu začaly směřovat první výpravy školních dětí. Chov exotických zvířat začal v roce 1929. Rozvoj soukromé zoo ukončila v roce 1939 smrt Josefa Seilerna a následující válečné události. Po válce byl areál zestátněn a poté oficiálně otevřen pro veřejnost.

Návštěvnost zahrady roste, již několik let je po pražské zoo druhou nejnavštěvovanější v zemi. Loni do ní zavítalo rekordních 639.644 lidí.