"Jemnější gobelín snad nebyl utkán za celé 20. století," poznamenal ředitel manufaktury, akademický malíř Jan Timotej Strýček. Podle něho jsou všechny figury vytkány do nejmenších detailů tak, že divák na první pohled nepozná, zda jde o obraz nebo gobelín. Dílo z čistého hedvábí zachycuje Pannu Marii truchlící nad připravovaným ukřižováním jejího syna Ježíše Krista. Předlohou mu byl karton představitele katolické moderny Felixe Jeneweina z roku 1895.

"Poprvé nechal tehdejší ředitel manufaktury Jaroslav Kučera obraz utkat roku 1925 u příležitosti Světové výstavy dekorativního umění v Paříži. Gobelín tam sklidil veliký obdiv a získal jednu z medailí," uvedl Strýček. První exemplář Dopoledne Velkého pátku se záhy dostal do soukromé sbírky. Za minulého režimu pak byl prodán do zahraničí.

"Roku 1931 vznikl druhý, který je majetkem Muzea regionu Valašsko a podle dostupných informací ještě nikdy neopustil hranice města," řekl Beneš. Pro ředitele gobelínky je toto dílo tak trochu srdeční záležitostí. "Obě verze tkala sestra mého dědečka Marie Strýčková. Vyprávěla mi, že na každém z nich strávila rok života," dodal Strýček.

Nadcházející výstava v Prostějově připomene 110. výročí založení valašskomeziříčské manufaktury, připadající na příští rok. Potrvá od 15. listopadu do 27. ledna a ve dvou etapách představí průřez uměleckou i restaurátorskou činnost jediné dílny svého druhu na Moravě a ve Slezsku. "Po celou dobu bude vystavena jen současná tvorba. Expozici věnovanou údobí od založení manufaktury do roku 1948 po měsíci obměníme realizacemi ze 70. a 80. let minulého století," přiblížil ředitel gobelínky.

Strýček také v průběhu výstavy předá zástupcům města právě dokončenou textilní realizaci plátna předního českého malíře Jana Preislera. Památeční gobelín bude připomínat letošní 100. výročí otevření místního Národního domu. Dílo vychází z Preislerova obrazu, na kterém malíř zachytil tuto prostějovskou secesní památku. "Nově utkaný gobelín bude krášlit foyer tamní radnice," uzavřel Beneš.