„Výstava nazvaná Proměny tradičního venkovského interiéru představuje období od konce devatenáctého století do čtyřicátých let dvacátého století ve zlínském regionu. Vernisáž bude zítra,“ popsala vedoucí propagace muzea Hana Čubanová. Součástí ukázek dávného bydlení je jizba, světnice, kuchyně, komora a jejich vybavení. Do neděle přitom ještě mohou lidé zhlédnout originální lidové kroje Luhačovického Zálesí na výstavě nazvané Ztratila sem fěrtůšek.

Od dvacátého září do začátku prosince se v muzeu představí zlínská Krajská nemocnice T. Bati. „Přiblíží prostřednictvím unikátních fotografií historii Baťovy nemocnice od jejího založení v roce 1927 až do roku 1945,“ zmínila Čubanová. Kromě fotografií se návštěvníci mohou podívat i na prvorepublikové lékařské nástrojeapomůcky.

Ve stejném termínu jako předchozí výstava se uskuteční i přehlídka fotografií filmaře, etnografa a folkloristy Karla Plicky. Snímky s venkovskou tematikou ukážou především život na moravsko-slovenském pomezí. Do konce září je přístupná expozice nazvaná Bydlení v baťovském Zlíně umístěná v domě číslo 1295 ve zlínské čtvrti Nad Ovčírnou. Znovu se lidé do domku podívajíažvkvětnu.