Zároveň se na nějaký čas jedná o poslední možnost projít si hrad mimo hlavní návštěvní dobu, neboť historickou památku čeká rekonstrukce, která její brány minimálně na rok neprodyšně uzavře.

„V letošním roce se v téměř ve všech kulturních institucích připomíná 700. výročí narození Karla IV. Proto i my jsme se rozhodli, že této příležitosti využijeme a zakomponujeme toto jubileum do příběhu, který provází návštěvníky při prohlídkách," prozradila Milena Dvořáková z Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně.

Organizátoři postavili příběhovou linku na setkání dvou bratrů – Karla IV., císaře římského, a Jana Jindřicha, markraběte moravského.

„Jan Jindřich je považován za zakladatele hradu Malenovice a jelikož nikdo nedokázal, že by se zde Karel IV. s bratrem nesetkal, rozhodli jsme se, že setkání obou bratrů uskutečníme my," vysvětluje Dvořáková.

Hned u hlavní brány přivítala návštěvníky kramářská píseň. Na hlavním nádvoří se jim text písně zhmotnil díky šermířům ze skupin Berendal a Solutus. Jak se ukázalo, Karel IV. svůj příjezd oznámil pouze svému bratrovi, proto ani hradní posádka císaře neočekávala.

Krátkou šarvátku mezi císařským předvojem a hradními zbrojnoši ukončil až samotný Karlův příjezd a jeho nekonečná moudrost. Po těchto agresivních formalitách se mohli oba bratři přivítat a následně vyzvali návštěvníky, aby využili pohostinnosti hradního pána.

To v praxi znamenalo možnost navštívit jakoukoliv z expozic, čehož návštěvníci nadšeně využili. Hradem je provázely nejrůznější postavy, od tichého mnicha až po ladné tanečnice.

„Jezdíme sem s dětmi už od roku 2006 a pokaždé si prohlídky užijeme. Když je hrad tak blízko domu, tak se musí pořádat podobná akce, aby nás donutila k návštěvě," tvrdí jeden z návštěvníků Karel Šplíchal.

Poslední ročníky nočních prohlídek jasně ukazují, že koncept funguje. Průměrná návštěvnost přesahuje 500 lidí za večer.

„V červenci nám při prohlídkách lilo, ale i tak dorazilo asi 400 návštěvníků," hlásí správcová hradu Martina Bubeníková.

Hrad čeká rekonstrukce

Mnoho příležitostí k návštěvě nebude, hrad si totiž v příštím roce projde rekonstrukcí. Hlavním problémem je statika.

„Díky realizaci této rekonstrukce budou odstraněny statické vady na hradě Malenovice. Přistoupeno bude nejen k statickému zajištění objektu, ale také k vybudování účinného odvodu srážkových vod v místě jihozápadního nároží, které ohrožuje stabilitu celého západního křídla hradu," informoval hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák.

Oprav se navíc dočkají jak vnitřní omítky, tak venkovní fasády. Začátek prací jen naplánován leden příštího roku. Hrad zůstane uzavřený do února 2018.

JAKUB MIKEL