Na pomyslném prostřeném stole v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně představuje fakulta své THE BEST OF – práce absolventů ze třinácti ateliérů, které ukazují jak osobité cesty jednotlivců, tak i překvapivé průniky jejich tvorby.

„Retrospektivní část výstavy s názvem THE BEST OF ukazuje rozmanitost tváří jednotlivých ateliérů zlínské fakulty. Ke kreativnímu podhoubí, pěstovanému na půdě naší školy, patří také charakter jednotlivých exponátů, sahajících od předmětů, které by bez větších obtíží mohly být upraveny pro sériovou výrobu až po konceptuálně cítěné experimenty přesahující rámec slov design či užité umění,” komentuje výstavu kurátor krajské galerie Vít Jakubíček.

Vodní biotop na Jižních Svazích ve Zlíně
VIDEO: Zlíňané mohou relaxovat u vodního biotopu na Jižních Svazích

Druhá část výstavy je připravena v univerzitní galerii G18. Expozice FOR FUTURE s kurátorským dohledem Heleny Maňasové Hradské představuje výhled do budoucnosti, nahlížený skrze nedávné fakultní projekty a témata.

„Společně s vedoucími našich ateliérů jsme vybrali práce z fakultní dílny, které se pokouší reagovat na očekávané potřeby budoucích komunit a naznačují tak vize profilování kreativních oborů. Setkáváme se tak s náměty jako je přehodnocení organizace procesu navrhování, výzkum materiálů v kontextu cirkulární ekonomiky nebo přenos lidské tvorby do virtuálního prostoru v rámci digitalizace,” vysvětluje Helena Maňasová Hradská.

Výstava Dvacet let FMK byla zahájena vernisáží v úterý 20. září v univerzitní galerii G18 a v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně. V galerii G18 výstava potrvá do 11. listopadu, v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně do 22. ledna 2023.