„Každý student má pět hodin individuální výuky. Hodiny vede virtuóz Václav Hudeček a jeho asistent Honza Mráček, nadaný dvaadvacetiletý houslista. Při výuce se pan Hudeček snaží studenty otevřít, aby v nich našel a podpořil to dobré. Studenti mají také možnost zkoušet v hudební škole, jak s klavíristy tak séparé ve zkušebnách," uvedla organizátorka Akademie Václava Hudečka Miroslava Krumpolcová.

U studentů se předpokládá, že umí dobře techniku houslové hry. „Při tomto typu vyučování se zabýváme především výrazovou stránkou nacvičené skladby. Snažím se je vést, aby hráli správně baroko, klasicistní, romantickou nebo moderní muziku 20. století. Na výrazu se dá i za krátkou dobu udělat kus dobré práce," uvedl houslový mistr Václav Hudeček, který jinak nevyučuje na žádné konzervatoři ani vysoké hudební škole.

Studenti si pochvalují

Akademie se letos koná již po sedmnácté, i přesto Václav Hudeček neztrácí své nadšení. „Výuka mě pořád nesmírně baví. Je to jako, když dostane sochař kostku mramoru a vysochává z ní sochu. Ten kousek mramoru je to dítko, které sem přijede. Je úžasné, když talentovaným jen naznačíte, jak mají hrát a oni to okamžitě pochopí a v tom duchu zahrají celou skladbu," doplnil Hudeček.

Václav Hudeček si letos podruhé přizval jednoho ze svých bývalých žáků Jana Mráčka, aby vedl mladší studenty. „Role učitele mi dává strašně moc. Najednou zjišťuji, kolik je způsobů, kterými se dá cvičit. Také je krásné poslouchat ten vývoj, když se spolu se svými žáky snažíme hledat to, co chtějí ze svého nitra dát posluchačům," uvedl Mráček.

Spokojení jsou i studenti. Podle Elišky Kukalové panuje při hodinách přátelská atmosféra. „K panu Hudečkovi přicházíme již s nastudovanými skladbami, takže nás upozorňuje na detaily, které mohou nakonec hrát při hraní velkou roli. Není to dril," uvedla čtrnáctiletá Eliška Kukalová, která hraje na housle už devátým rokem.

Hudbu má v krvi. Její rodiče jsou oba hudebníci.

Každý absolvent Akademie Václava Hudečka zúročí svou píli na jednom ze tří absolventském koncertu. Je to pro ně způsob, jak se představit publiku a otevřít si dveře do koncertních sálů. Vítěz akademie navíc získá mistrovský houslový nástroj v hodnotě sto tisíc korun. „Toho nejlepšího vybírá Václav Hudeček podle toho, jak se jeví v práci ve škole, jak předvede svou absolventskou skladbu na koncertě. Samozřejmě se bere v potaz i věk. Jinak přednese skladbu čtrnáctiletá, jinak osmnáctiletý," dodala organizátorka Krumpolcová.

ZUZANA TOMÁŠKOVÁ