Tomáš Hřivnáč patří k umělcům, kteří promlouvají svou prací a žijí ve svém světě. Ve velké většině používá techniku suché jehly, která je stará více jak šest set let. „Ve Zlíně budu vystavovat asi třicet obrazů, převážně grafik,“ informoval Hřivnáč.

Očekává-li někdo od výtvarného umění krásu i záhadnost, přitom ale nekonfliktní obrazivost, bude Hřivnáčovými díly uspokojen. Zobrazuje ženy v nejrůznějších polohách a většinou s neviděnými tvářemi. Tělo pak pojímá jako prostředek psychických emotivních hnutí a podvědomých reakcí na nastalé situace.

„Tomáš Hřivnáč ženu nepojímá pouze jako estetický či sexuální objekt, ale ženské tělo vnímá v různých gestech, postojích a situacích jako prostředníka mezi viděnou realitou a skrytějšími významy,“ nastínila majitelka galerie Pavla Skřivánková.