„Budeme pokračovat v rozšiřování a obnově sběrné sítě nádob na třídění využitelných složek komunálního odpadu. Zakoupeno bude 289 kontejnerů o různém objemu za bezmála 3 miliony korun, které budou následně bezplatně zapůjčeny obcím. 

Ilustrační foto

Budou nakoupeny také pytle, boxy nebo sady tašek na třídění odpadu. Letos bude podpora zaměřena hlavně na oblasti spadající pod obce s rozšířenou působností Zlín, Vsetín a Uherské Hradiště,“ informovala krajská radní Margita Balaštíková.

Zorganizován bude také jedenáctý ročník soutěže O keramickou popelnici, v níž budou opět veřejně oceněny obce a města ve Zlínském kraji, které nejlépe třídí odpad.

Meziročně se Zlínský kraj v třídění papíru, plastů, skla a nápojového kartonu opět zlepšil, a to o 3 kilogramy na celkově 44 kilogramů na 1 obyvatele a rok, přičemž v třídění papíru kraj přesahuje průměr České republiky.

Do ulic měst a obcí budou instalovány další kontejnery na zpětný sběr drobných elektrozařízení.

Chystá se informační kampaň i další aktivity, například projekt Věnuj mobil, jehož posláním je sběr vysloužilých mobilních telefonů, jejich repase a následné věnování potřebným například do domovů důchodců, dětských domovů či obdobných zařízení.