Mateřská školka zatančila působivý tanec Dešťové kapky a pak vystoupily společně s Vesnickými ženami v maskách vodníků a veselým tancem na  populární píseň Hastrmane tatrmane melou, což rozproudilo všechny v sále. Pak se soutěžilo v chytání rybiček a dušiček.

Nechyběly ani sladké odměny jak maskám, tak všem soutěžícím. Následoval i velmi oblíbený balonkový tanec a zábava pokračovala při živé hudbě Potečanky až do večera.

Karneval je oblíbený a hodně navštěvovaný a pořadateli jsou Vesnické ženy a Mateřská školka Poteč.

Autor:  Ludmila ŠERÁ,Český svaz žen Zlín-Vesnické ženy Poteč