Výtěžek obdrží Středisko rané péče EDUCO Zlín, které se těmto rodinám věnuje. 

Neobvyklá dobročinná akce se uskuteční v obchodní pasáži od 14:30 do 17 hodin. Zapojit se může kdokoli, kdo přinese své vánoční cukroví a věnuje ho do bazárku, nebo si takto věnované sladkosti koupí.

Vítány jsou pekařské a cukrářské výrobky všeho druhu a množství. Autorky a autoři s sebou mohou vzít i recepty a vzájemně se tak inspirovat.

Zkontrolovat, kdo "činí dobro", přijde do Obchodního domu i Mikuláš se svou družinou a to mezi 15. a 17. hodinou. Hodné děti se mohou těšit na sladkou odměnu.

Vítaným doplňkem návštěvy Obchodního domu s dětmi se může stát i zastávka ve Vánoční poště. Děti mohou ve zdejší poštovní „úřadovně“ napsat či nakreslit své vánoční přání do dopisu, který po vhození do schránky odletí „potrubní poštou“ přímo do Ježíškova domečku. Více informací na www.obchodnidum.cz