Tradiční program pak doplní různé kolotoče a stánky. „V sobotu zahájíme mší svatou pro děti v deset hodin. Od dvanácti do šestnácti hodin si farní mládež ze sdružení Sarkandr připravila pro děti sportovní a náboženské soutěže nebo divadlo,“ informoval farář ze Štípy František Sedláček.

Mši začínající v neděli v půl desáté doprovodí poprvé pěvecký sbor Radost ze Zlína. „Zazpívají latinsky, letos vystupují ve Štípě poprvé,“ upřesnil Sedláček.
Hlavní nedělní mši od jedenácti hodin bude sloužit bývalý děkan teologické fakulty v Olomouci Pavel Ambros. Tradičně se pouti pěšky účastní lidé z Loučky u Valašského Meziříčí.

„Čekáme zhruba padesát poutníků. Vycházejí v sobotu ráno. Zatím nikdy nevynechali. Přijdou již po dvě stě pětadvacáté,“ sdělil Sedláček