Kolekce Petra Čimbury, vedoucího skupiny historického šermu Burgmistři, zahrnuje repliky antických zbraní, výbavu středověkých rytířů, zbraně renesanční i první palné zbraně. Sbírka Evžena Petříka, člena Československé obce legionářské, jednoty Kroměříž, se soustředí na období novověké, od napolenských válek až po zbraně obou válek světových.

Výstavu doplní kolekce fotografií Michala Žíly zachycující oživené historické okamžiky a chybět nebude ani množství zábavných aktivit pro všechny věkové kategorie.

Kromě originálních zbraní a doplňků budou k vidění repliky, které si návštěvníci mohou vyzkoušet a osahat. K výstavě bude dále připraven speciální doprovodný program při již tradiční Muzejní noci v pátek 24. 5. – letos propojené také s Nocí kostelů.