Festival obrovského rozsahu připravovalo 150 dobrovolníků a třicítka lidí ze štábů jednotlivých festivalových míst. A po celý rok pak dvanáct statečných z nejužšího přípravného týmu.

Festival nabízí pět základních zón a na 15 dalších festivalových míst. „Rozpočet se vyšplhal na 45 milionů korun,“ uvedla výkonná ředitelka Jarmila Záhorová.