„Knápadu sadopcí jsme se inspirovali sbírkami na obnovu uměleckých děl vminulosti a adopcí zvířat vzoologických zahradách,“ popsala kastelánka zámku Vizovice Jana Pluhařová. Hledají tedy sponzory pro restaurování obrazů ze sbírek zámku, zejména italských a holandských mistrů sedmnáctého až počátku devatenáctého století.

„Zatím se podařilo díky místním firmám zrestaurovat sedm znich, které se od dubna vrátí na svá místa do ložnice prvního patra,“ sdělila kastelánka. Za to, že pomohly částkou sto dvacet tisíc korun, jim podle ní patří dík a mosazná cedulka vzámku u „jejich“ obrazu. Šlo zejména oolejomalby italských mistrů, obraz Hanse von Aachen.