Je průřezem celoživotního díla lidového umělce Františka Zusky, který má 85 let.

„Slámová práce je naše kulturní památka, která by se i nadále měla dochovat pro další generace. Lidé, kteří se tím zabývají, musí mít neskutečnou trpělivost,“ zhodnotila nadšeně expozici Zlata Kubešová z Napajedel se svými dvěma dětmi.

Kromě nich už vidělo výstavu v Baťově institutu tři a půl tisíce lidí.