„Historie Klubu H+Z se začala utvářet v okamžiku, kdy cestovatelé Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund věnovali Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně v roce 1995 rozsáhlý fond písemností, fotografií, negativů, filmů a suvenýrů ze svých cest.

Správu fondu převzal Archiv H+Z, který byl oficiálně založen v roce 1998 a od té doby se stal významným dokumentačním střediskem moderního českého cestovatelství.

Základní fond Hanzelky a Zikmunda se rozrostl o další cestovatelské unikáty: materiály z cest Eduarda Ingriše, Jana Havlasy a fond cestovatelské trojice manželů Škulinových a Heleny Šťastné-Bübelové,“ uvedla Magdalena Preiningerová, kurátorka výstavy z Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně.

K výstavě jsou připraveny interaktivní prvky a také doprovodný program v podobě cestovatelských přednášek a komentované prohlídky fotografií. (hed)

Přednáška Jana Žižky s názvem Od bipolárního ke světu multipolárnímu 19. července v 17 hodin nabídne dnešní pohled na USA, Ruskou federaci a Čínu nejen z hlediska cestovatelského, ale i politologického. Ve čtvrtek 9. srpna ve stejný čas bude tématem přednášky archeologa Jaroslava Jiříka Posvátný kalendář Mezoameriky a její krvavé rituály.

23. srpna se od 16 hodin uskuteční komentovaná prohlídka fotografií a přednáška věnovaná Eduardu Ingrišovi.

Kurátorka výstavy M. Preiningerová provede návštěvníky jednou částí této výstavy a následovat bude přednáška, která seznámí s životem a dílem tohoto cestovatele, dobrodruha a hudebního skladatele. Součástí přednášky bude promítání filmů a poslech jeho skladeb.