Víkend 16.17. března od 9 do 17 hodin, Filmový uzel Zlín

K vidění bude několik souprav prohánějících se krajinou plnou stromů, nádražních budov, semaforů, návěstidel či tunelů.

Zajímavostí výstavy bude i použití vozidel všech trakcí, jak ČD, bývalé ČSD i jiných železničních správ.

Uvidíte i jednotku Railjet vedle vlaku taženého parní lokomotivou.