Inscenaci s podtitulem Pokušení a vykoupení pro zlínské jeviště upravil a režíroval Dodo Gombár. Slůvko pokušení má hned dvojí význam – je to pokušení současného divadla vyrovnat se s dílem tak velkým a mnohovrstevným, jež bylo dlouho považováno za nehratelné. Druhým významem je pokušení staré jako lidstvo samo – pokušení člověka zaplést se s ďáblem výměnou za něco dosud nepoznaného…

„Režisér Gombár se navíc rozhodl k odváženému řešení jevištní úpravy – inscenace je extraktem obou dílů Goethova celoživotního díla. Vše začíná sázkou mezi Stvořitelem a ďáblem o hodnotě či bezcennosti člověka,“ nastínila mluvčí Městského divadla Veronika Jurčová. Zkouška má být provedena prostřednictvím Mefistova pokoušení na Faustovi – muži prahnoucím po nekonečném poznání. Faust Mefistovy služby přijme s tím, že dojde-li v životě k uspokojení a zatouží-li zastavit na chvíli čas, propadne duší.

První díl této velké dramatické básně je příběhem omládnutého Fausta a dívky Markétky, jejich lásky s tragickým koncem. Ve druhém díle je Faust Mefistem uveden do „velkého světa“ – na císařský dvůr a na cestu časem až do antické říše. Poté Faust jako stoletý a slepý umírá. Na nebesích za něj oroduje Markétka a dostává se mu vykoupení.

Z Faustovy životní pouti čiší obrovské mravní poselství, je plná elementárních otázek i tajemných hádanek, to vše v hávu neuvěřitelně bohaté básnické obrazivosti. Toto imaginativní dílo je navíc v Gombárově úpravě i navýsost současné – na scéně se realizuje ve zhuštěné podobě v univerzálním prostoru imitujícím prostředí kavárny, a to za účasti kompletního hereckého souboru divadla. Postava Fausta a Mefista se v inscenaci objeví hned ve třech různých variantách. Výraznou součástí inscenace je i zpěv a hudba z autorské dílny Davida Rottera.

„Faust měl ve zlínském divadle premiéru loni v červnu. Od té doby ho zhlédlo téměř šest tisíc diváků. Vstupenky na derniéru jsou stále k dostání v pokladně divadla,“ informovala Jurčová