VI. ročník přehlídky nejvýraznějších autorů ve Zlíně potrvá od 15. května do 30. září 2012

O svoje múzy se podělí 42 českých a 18 slovenských autorů, k vidění bude více než stovka děl. Prohlédnout si je můžete od 15. května na Domě umění i v našich expozicích ve druhém patře zlínského zámku.

Z historie salonů

Vedle Nového zlínského salonu je událost hlavní součástí aktivit Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně zaměřených na představení soudobé tvorby širší veřejnosti.

Tyto trienálně pořádané výstavy volně navazují na významné kulturní aktivity, kterými ožíval baťovský Zlín ve 30. a 40. letech minulého století. Jsou pokračováním odkazu rozsáhlých přehlídek moderního umění, tzv. Zlínských salonů (19361948) a Výstav mladých (19401943).

Hlas Česko-Slovenska

Na rozdíl od tradičních „volných" salonů pořádaných např. na konci 80. let v Československu, jichž se mohl zúčastnit prakticky každý výtvarník dané teritoriální či skupinové provenience, jsou obnovené zlínské salony postaveny na přísném výběru prezentovaných autorů. Za výběr umělců zodpovídá jury složená z odborníků historiků a teoretiků umění, kurátorů i zástupců univerzit. Vedle české jury, která nominuje české účastníky salonu, se podílí na jeho přípravě i slovenská jury.

Čeští a slovenští umělci jsou zastoupeni v poměru 2:1 a také v letošním roce bylo k účasti na salonu vyzváno na 60 autorů z obou zemí.

Důležitou součástí akce bude opět doprovodný katalog, v němž vedle biografických dat jednotlivých výtvarníků, katalogových údajů a reprodukcí vystavených prací najdete i medailony věnované zastoupeným výtvarníkům.

Součástí katalogu budou i další doprovodné texty vztahující se k současné české a slovenské výtvarné scéně. Jako novinku pro letošní rok připravujeme uvedení do kontextu tvorby každého jednotlivého autora, vedle fotografie ve Zlíně vystavovaného díla si budete moci prohlédnout i další reprodukce.

Přijďte si pro zážitek

Na své si přijdou také školy a studijní kolektivy. Pro žáky a studenty máme připravené zážitkové a edukační programy, které výstavu doprovodí. Navíc se letos počítá s workshopem uměleckou dílnou vedenou přímo vystavujícími umělci. Ta bude podobně jako komentované prohlídky určená nejen studentům, ale i nejširší veřejnosti. Uskuteční se ve čtvrtek 17. května.

Spolu s umělci se naučíme vytvořit vlastní hudební syntezátor fraAngelico za pomoci technik standuino inovativního proudu v ručně vyráběných hudebních nástrojích.

Těšte se, těšíme se také!

Důležitou složkou salonu mladých zůstává udílení cen autorům nejvýraznějších exponátů výstavy. Českého autora ocení výstavní jury Cenou Václava Chada, autorovi nejvýraznějšího díla slovenské části výstavy bude udělena Cena Igora Kalného. Oceněná díla budou zakoupena do uměleckých sbírek Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně.

Nadto galerie uspořádá oceněným autorům v průběhu následných tří let (do konání VII. ZSM) ve svých prostorách výstavu.

Ta bude probíhat již v nových prostorách 14|15 Baťova institutu, do kterých se přestěhuje na podzim.