Vyvrcholením jejich prvního dne byl zvláště zajímavý a pestrý Večer lidí dobré vůle, kterým tisíce návštěvníků na nádvoří před bazilikou Nanebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje, televizních diváků a rozhlasových posluchačů provázela dvojice moderátorů Lucie Výborná a P. Prokop Siostrzonek.

Na velkolepém charitativním muzikantském svátku vystoupil Jiří Pavlica s Hradišťanem a jeho dětští přátelé, dětský sbor Kantiléna, Czech Virtuosi Brno a New LifeM z Polska. Na koncertu předvedla své umění i koloraturní sopranistka Daniela Klichová, která na něj přijela až z řeckých Atén, Pavlína Jíšová s vlastní kapelou z Českých Budějovic a další.

„Je potěšitelné, že Velehrad přitahuje už celé generace jako magnet. Mám radost z každého poutníka, který mi přináší radost a naději, že kořeny velehradské víry přinesou další plody,“ řekl v krátké promluvě na koncertu olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Manželka prezidenta České republiky Livie Klausová zdůraznila ve svém krátkém vystoupení výjimečnou atmosféru lidské pokory a radosti, která Dny lidí dobré vůle provází. „Přeji vám všem, abyste hluboce prožili letošní Cyrilometodějské oslavy a roznesli radost z milých setkání do svých domovů,“ řekla na adresu účastníků sobotního koncertu a tlumočila jim srdečný pozdrav od jejího manžela, prezidenta republiky.

Koncert lidí dobré vůle, jenž se konal v předvečer státního svátku Dne slovanských věrozvěstů byl největší interaktivní charitativní sbírkou v naší zemi, jejíž výtěžek bude rovným dílem rozdělen mezi tři neziskové organizace – Nadační fond ADIUVARE, Salesiánského středisko volného času Don Bosco a Hospic Dobrého Pastýře. Vzhledem k ničivým povodním, které zasáhly v minulých dnech sever Moravy, se velehradská sbírka rozrostla prostřednictvím Charity České republiky o pomoc obcím, které běsnící vodní živel nejvíce postihl. „Nemohli bychom se nazývat lidmi dobré vůle, kdybychom dnes večer nevzpomenuli také těch, kteří jsou sužováni ničivými povodněmi. Milí přátelé, nejste sami, kteří trpíte ničivými povodněmi,“ vzkázal lidem na sever Moravy páter Siostrzonek. Do skončení koncertu, tedy do bezmála dvaadvacáté hodiny sobotního večera, činil výtěžek ze sbírky bezmála milion čtyři sta tisíc korun.
„Ráda na Dny lidí dobré vůle jezdím. Vládne tu pohoda a vlídnost z lidí tu přímo vyzařuje,“ svěřila se vozíčkářka Lenka Zimmermannová z Liberecka.

„Ať jsou vaše srdce mladá a plná hvězd,“ řekla na závěr koncertu Lucie Výborná. Pomyslnou tečku za Večerem lidí dobré vůle udělala píseň Voda má, v podání Jiřího Pavlici s Hradišťanem.

Zdeněk Skalička