Literární soutěž s názvem „Otevřená Evropa" byla určena studentům středních škol v České republice.
Jejím cílem bylo, aby si studenti uvědomili, co EU ve světě znamená. Od studentů nám přišly tři desítky prací. A je to vskutku zajímavé čtení.
Podívat se totiž na Evropskou unii perspektivou mladého člověka nezatíženého stereotypy společnosti může být velmi poučné.

VŠECHNY práce studentů ze Zlínského kraje zveřejňujeme ZDE
 
Evropská komiseZ těchto prací vzejdou tři vítězové, kteří postoupí do celostátního kola, kde může za své dílo získat kvalitní smartphone značky Apple iPhone nebo Samsung.
Tři vítěze oznámíme v našich novinách, ale také na webu www.denik.cz do konce června.

Evropská unie v budoucnosti

Autor: Karolina Koutná, Kroměříž
Škola: SŠ hotelová Zlín

EU KOLEM NÁS

Kroměříž

Evropská unie v rámci svých operačních programů a díky aktivitě jak zastupitelstev města Kroměříže, tak i díky poslankyně evropského parlamentu MUDr. Olgy Sehnalové MBA, pomohla zafinancovat například generální opravu a revitalizaci Květné zahrady v Kroměříži. Tato zahrada, která je i na seznamu kulturního dědictví UNESCO, byla uvedena do původního stavu z doby svého vzniku. Rovněž tak byla revitalizována a upravena i Podzámecká zahrada. I tato revitalizace byla z větší části hrazena z operačních fondů Evropské unie. Jenom díky těmto programům mohl vzniknout zcela unikátní zahradní komplex, který je ve světě známý i díky UNESCU, filmům, které v těchto prostorách a v prostorách kroměřížského zámku vznikly.
Dále se Evropská unie podílela na financování cyklostezky podél řeky Moravy, která je součástí plánované cyklostezky Balt - Jadran. Pravdou však je, že do vzniku této cyklostezky zřejmě zbývá ještě mnoho času. Avšak díky operačnímu programu Evropké unie již v příštím roce bude otevřena část, která spojí Kroměříž, Chropyni, Tovačov. To je severní část této cyklostezky. Její jižní část bude vést po břehu Baťova kanálu. Součástí bude též přístaviště v Kroměříži a zdymadlo na Bělovském jezu. Díky tomuto bude možné plout po řece Moravě z Kroměřiže až do Hodonína a dále na Slovensko bez nutnosti u Bělovského jezu přenášet či převážet plavidla.

Rovněž tak se díky evropským fondům a jejich čerpání podařilo uspořádat důstojné oslavy výročí zařazení kroměřížského zámku a kroměřížských zahrad do kulturního dědictví UNESCO. U příležitosti těchto oslav se v Kroměříži uspořádala řada koncertů, kulturních akcí a rovněž tak i odborných konferencí ať už k zachování již přijatých památek, tak i k zařazení případných nových památek.
Z uvedeného přehledu se tedy dá říct, že čerpání peněz z fondů Evropské unie napomáhá jak rozvoji samotného města Kroměříž, tak i jeho okolí. Samozřejmě i zde by se našli mnohé nedostatky, a to jak v pomalém čerpání těchto dotací, tak i možném nedostatečném čerpání těchto dotací. Ale je nutno konstatovat, že díky tomu, že má v současném Europarlamentu město Kroměříž dvojí zastoupení v poslankyni paní Šojdrové a paní Sehnalové, je toto využívání na nadstandardní úrovni.

SVĚT V EU

V současné době se Evropa potýká s velikým problémem a to je problém jak už nelegální tak i legální imigrace ze zemí třetího světa. Bohužel tito imigranti nejdou v drtivé většině do Evropy z toho důvodu, aby zde založili novou rodinu, přizpůsobili se a pomáhali rozvíjet jak už kulturní, tak i ekonomicku prosperitu Evropy. Tito imigranti jdou do Evropy většinou z důvodu příliš benevolentního sociálního systému, kdy už při příchodu jsou jim vypláceny sociální dávky a přidělováno bydlení. Tato situace, kdy jsou zcela zřejmě zvýhodňováni tito imigranti proti původním obyvatelům Evropy vede k jistému napětí, které neustále vzrůstá. Pokud se nepodaří zarazit příval těchto uprchlíků - imigrantů, jejich vracení zpět do zemí odkud přišli, bude zřejmě i narůstat vliv extremistických stran, které navrhují extrémní řešení. Tito imingranti se totiž většinou odmítají přizpůsobit evropským normám, kultuře, náboženství, ale naopak vyžadují, aby se evropa přizpůsobovala jim. Je zcela evidentní, že poslanci evropského parlamentu naprosto nechápou, v čem je problém. Anebo ho chápou, ale jelikož různé agentury pro začleňování těchto uprchlíků si z této činnosti udělaly velký byznys, do kterého jsou zapojeni i oni, nehodlají s tímto nic podniknout. Pak se skutečně nelze divit, že ve Francii sílí hnutí Marie Le Penové, v Maďarsku strana Jobbik, ve Finsku strana Praví finové atd. Je totiž docela možné, že imigranti, respektive jejich potomci, ovládnou evropu našimi prostředky a to demokratickými volbami. Neboť poté, co dosáhnou většiny v parlamentu jakékoli evropské země, začnou měnit zákony této země k obrazu svému a hrozí zcela reálné nebezpečí, že např. ve Švédsku, Velké Británii, Francii, Belgii a v jiných evropských zemích již brzy začnou uplatňovat i prvky z práva šaría. Konec konců v Belgii již vyzval jistý tamní islámský duchovní rodilé belgičany, že pokud se jim nelíbí rozmah islámu v Belgii, mohou se z Belgie odstěhovat. Problém však není jen v příliš benevolentním sociálním systému evropy a v jejich změkčilých imigračních zákonech, ale i ve zcela špatné zahraniční politice. V kontextu valících se imigrantů se dnes již jeví svržení Kadáffího jako obrovská chyba. A těchto chyb se v posledním letech nakupilo víc. A ve svém důsledky vedly i ke vzniku Islámského státu. V kontextu výše uvedeného se jeví jakožto nejreálnější pro záchranu Evropy aplikovat australský model přistěhovaleckých zákonů. Otázka však je, zda jsou evropští politici natolik odvážní, aby tuto myšlenku přijali za svou. Myslím samozřejmě politiky ze standardních stran, nikoli ze stran extremistických. Avšak co je vlastně extremismus? Snaha o zachování evropské civilizace v podobě, v jaké se vyvíjela po tisíciletí? Nebo snaha o zavedení práva šaría. Na to je myslím snadná odpověď.

EU VE SVĚTĚ

EU se v současné době potýká s nekontrolovaným přílivem emigrantů. Tito zde hledají nové ekonomické příležitosti, práci, nový život. Mnohem výhodnější jak už pro Ev tak i pro tyto imigranty by bylo poskytovat jim pomoc přímo v jejich zemích. Existuje mnoho forem pomoci, např. stavění škol v Africe, budování vodovodů, zavlažovacích zařízení, farem atd…
Velký význam má i lékařská pomoc, především tam, kde hrozí válečné konflikty, epidemi, hladomor. Velmi úspěšně v tomto směru působí např. oragnizace ,,Lékaři bez hranic". Tato organizace se podílela např. na plošném očkovaní dětí v Ugandě. Denně vyjíždeli lékaři do vesnic, kde proočkovávali populaci ugandských dětí proti přenosným nemocem. Za přispění této organizace a díky obětavosti jejich lékařů a zdravotních sester se jenom jedné části Ugandy snížila úmrtnost malých dětí o 45%.
Pod záštitou EU probíhá i dlouhotrvající akce ,,Kolo pro Afriku". Tato akce, která vznikla v Čr má za cíl dodávat nepotřebná jízdní kola do Afriky, kde si z nich domorodci skládají za přispění převážně českých mechaniků funkční jízdní kola. S potěšením můžu říct, že i já jsme se této podpory zúčastnila a to ve formě zakoupení trika a několika pohlednic s motivem ,,Kolo pro Afriku", kterýžto výtěžek šel na zabezpečení dopravy těchto kol přímo do africké Gambie. Jsem hrdá na to, že žiji v Kroměříži, kde máme sběrnou základnu na tato kola a informační středisko této organizace.
Pod záštitou evropského parlamentu rovněž probíhá akce ,,Cihla pro afriku". Symbolickým zakoupením jedné cihly, přispěje každý zájemce ke stavbě školy na vybraných místech v Africe. Postavením těchto škol, se zvyšuje úroveň vzdělanosti afrických dětí a jejich uplatnění v dalším životě. V těchto školách učí africké děti čeští učitelé.
Díky obětavosti všem pracovníkům výše zmíněných organizací, ale i dalším zde neuvedeným se daří zlepšovat život afrického obyvatelstva, jejich soběstačnost, nezávislost na pomoci vyspělejších zemí a toto je hlavní cíl těchto organizací.

EU V BUDOUCNOSTI

Výhled Evropy pro příštích 30 let závisí výhradně na evropanech samotných. Pokud se naše pomoc zemím třetího světa bude odvíjet od počtu uprchlíků, které Evropa z těchto zemí příjme, pak hrozí reálně nebezpečí, že původní evropské obyvatelstvo za 30 let bude tvořit menšinu. Ve svém důsledku by toto vedlo k destabilizaci politické, ekonomické i náboženské situaci v Evropě. Reálně hrozí lokální občanské nepokoje, které mohou přerůst v ozbrojené konflikty. Tohoto jevu jsme nyní svědkem např. ve Francii, VB, Švédsku, Itálii, Belgii atd… Vede to až k takovým ústupkům, kdy např. v některých německých školách už na Vánoce nestojí vánoční stromek aby neurazili náboženské cítěni imigrantů, tradiční název ,,vánoční trhy změní na zimní trhy a takto bychom mohli pokračovat dál. Pokud si Evropa neuvědomí, že její civilizační kořeny jsou někde jinde než v koránu, tento problém bude narůstat. Je nutno v zájmu zachování Evropy, takové jakou ji známe, tuto pomoc směřovat do těch zemí, odkud tito imigranti přicházejí. Jenom tak můžeme říct, že za 30 let bude Evropa prosperující, ekonomicky silný a sociálně klidný kontinent. Bohužel zatím vše ale nasvědčuje tomu, že nás spíše čeká varianta z úvodu tohoto článku. Pročež je nutné aby se Evropa co nejdříve vzpamatovala, přestala mluvit a začala konat, protože má představa Evropy je diametrálně odlišná od představ současných proevropsky orientovaných politiků. Chci a představuji si Evropu spolupracujících avšak sebevědomých a do jisté míry i samostatných stáních útvarů. Představuji si Evropu která umožňuje volný pohyb zboží a osob, avšak zachování národních identit, kdy každý stát se řídí svými vlastnímy zákony a nikoli zákony které nařídí vzdálená bruselská biokracie.