Literární soutěž s názvem „Otevřená Evropa" byla určena studentům středních škol v České republice.
Jejím cílem bylo, aby si studenti uvědomili, co EU ve světě znamená. Od studentů nám přišly tři desítky prací. A je to vskutku zajímavé čtení.
Podívat se totiž na Evropskou unii perspektivou mladého člověka nezatíženého stereotypy společnosti může být velmi poučné.

VŠECHNY práce studentů ze Zlínského kraje zveřejňujeme ZDE
 
Evropská komiseZ těchto prací vzejdou tři vítězové, kteří postoupí do celostátního kola, kde může za své dílo získat kvalitní smartphone značky Apple iPhone nebo Samsung.
Tři vítěze oznámíme v našich novinách, ale také na webu www.denik.cz do konce června.

Svět v EU

Autor: Lukáš Lekeš, Bánov
Škola: SPŠOA Uherský Brod

Jak jistě víme, všude kolem nás se něco děje. Vzájemná nevraživost vede k lidským sporům

a nárůstu do takové míry, že jsme na pokraji války, proto se do Evropy snaží dostat co nejvíce
uprchlíků . Jak rychle bude počet obyvatel v Eu narůstat ? Co znamená být uprchlíkem v Evropě ?

Ovšem většina pokusů o únik z nebezpečných oblastí končí ztroskotáním nějaké lodě či
nafukovacího člunu ve Středozemním moři. Příčinou je velká nadváha , díky které přichází nebo přišlo o život už několik tisíc uprchlíků. Tím se zvyšují náklady na pomoc a počítá se se zvýšením
prostředků na záchranné operace ve Středozemním moři. "Utopí se nicméně ještě více lidí, pokud nebudou rychle dodána záchranná plavidla a ta nasazena v oblastech, kde je to nejvíce potřeba. Vyřeší imigrační problém návrat ke kolonialismu ?

Nejvíce se snaží dostat lidé ze subsaharské Afriky a Blízkého východu.
Prchají před chudobou, ozbrojenými konflikty nebo pronásledováním. Jsou unášeni kvůli
výkupnému. Nemají jak se dovolat spravedlnosti a kam se uchýlit do bezpečí . Během mučení jsou odváděni do koncentračních táborů , kde čelí " věznění v otřesných podmínkách , než pašeráci shromáždí lidi k nalodění . Slouží uprchlické tábory jen pro běžence za neoprávněný vstup do
země ?

Cílovou zemí je Lýbie , která propadá do chaosu, což umožnilo milicím a ozbrojeným skupinám "nastolit šílenství". Teď musí podle ní svět čelit následkům, včetně přílivu imigrantů.
Ve zvlášť rizikovém pásmu se ocitají zejména křesťanští imigranti a uprchlíci, protože jim hrozí nebezpečí ze strany ozbrojených skupin . Příčinou je náboženství a nebezpečná situace v zemi.
Jak zasahuje do migračních strategií uprchlíků vytváření nových a boření dosavadních hranic ?

To co v Lýbii, hrozí i ve většině vyspělých evropských státech, kde přijali další nové uprchlíky. Jsou to dnes převážně černoši a muslimové u kterých platí, že kromě mnoha jiných negativ a rizik budou představovat rostoucí zátěž pro veřejné finance. Ne, že budou pracovat na naše důchody, ale bílým lidem se bude stále oddalovat věk odchodu do důchodu, aby měl miliony imigrantů kdo živit. Nejhůře jsou na tom Itálie a Malta, které se tím zadlužují a lidnatí, podobně jako většina dalších zemí Eu. Státy s velkým množstvím přistěhovalců se pak potýkají s problémy, jak tyto
skupiny efektivně začlenit do většinové společnosti.

Příliv imigrantů do Evropy nejen že neustane, ale dál poroste. Nestabilita v islámském světě a rychlé množení negroidní populace v Africe nedává naději na opadnutí imigračních vln .
Proto Evropa potřebuje azylovou politiku a Francie se domnívá , že by měli uprchlíci být rozděleni
spravedlivěji do jednotlivých členských zemí Eu. Může tohle být důvodem proč nesouhlasí
s kvótami ? Jak udržet uprchlíky mimo hranice svých zemí ?

Řešení imigrace na evropské úrovni však členským státům odpírá možnost bezvýhradně kontrolovat, kdo může vstoupit do jejich země, a tak zároveň nemohou sami plně regulovat množství imigrantů v závislosti na potřebách jejich národního trhu.

Jestli to takhle půjde dál, svět se zblázní. Lidé si dělají co chtějí, neváží si ničeho a nikoho.
Měli bychom se zamyslet na tím, jak vážná se odehrává situace a pokusit se jí nějak do budoucna
zabránit .