Souhlasíte se zpoplatněním parkování na Čepkově?

Hlasujte vpravo.