Přibližně 140 tisíc korun vynaložilo za poslední dva roky Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) na tzv. bezpečnostní inspekce rizikových míst na silnicích a bezpečnostní audity projektové dokumentace při rekonstrukcích silniční sítě. Další prostředky jsou pak vynakládány na realizaci navržených opatření. Poslední inspekční posudek se týkal problematické křižovatky v Morkovicích-Slížanech.

KŘIŽOVATKA, KTERÁ NAHÁNÍ STRACH

Výsledky bezpečnostní inspekce křižovatky v Morkovicích-Slížanech obdrželi pracovníci ŘSZK. Správce krajských silnic objednal zpracování tohoto specializovaného posudku za účelem identifikace nedostatků a rizik, které mohou zhoršovat následky dopravních nehod nebo přispívat k jejich vzniku.

„Jde o křižovatku, na které došlo v nedávné době k závažným dopravním nehodám. Cílem bezpečnostní inspekce je navrhnout opatření vedoucí k odstranění či zmírnění nedostatků a rizikových faktorů,“ uvedl náměstek hejtmana Zlínského kraje Pavel Botek, zodpovědný za oblast dopravy.

Za posledních pět let se v posuzované křižovatce staly tři dopravní nehody se čtyřmi lehkými zraněními osob. Shodou okolností v době zpracování objednané bezpečnostní inspekce došlo na této křižovatce 25. června 2019 k další vážné dopravní nehodě.

Linkový autobus, jedoucí po hlavní silnici, se srazil s nákladním automobilem, jehož řidič nejspíš nedal přednost protijedoucímu vozidlu při odbočování vlevo. Celkem bylo zraněno sedm lidí, řidič autobusu vážně.

INSPEKCE A AUDITY ZA STO ČTYŘICET TISÍC

„Pokud na krajské silniční síti zaznamenáme místo s častějším vznikem dopravních nehod, snažíme se zjistit, jestli k nim nepřispívá i stav a parametry komunikace, její šířkové uspořádání, směrové a výškové vedení, rozhledové poměry či dopravní značení,“ vysvětlil ředitel ŘSZK Bronislav Malý.

V posledních dvou letech tak ŘSZK zadávalo bezpečnostní inspekce na křižovatky ve Starém Městě a Holešově, na průtah v Nezdenicích, nájezd na dálnici v Hulíně, na úseky silnic Březůvky–Ludkovice a Hrobice–Velíková. Kromě toho byl pořízen i bezpečnostní audit projektové dokumentace stavby okružní křižovatky v Holešově a okružní křižovatky Albertova v Kroměříži.

„Na bezpečnostní inspekce a audity jsme od roku 2018 vynaložili asi 140 tisíc korun,“ upřesnil Bronislav Malý.

„Součástí každé bezpečnostní inspekce jsou návrhy opatření. Následuje zpracování studie a výběr řešení. Poměrně snadno lze změnit nebo doplnit dopravní značení. Návrhy na stavební úpravy postupujeme projektantům. Ke zpracovaným návrhům se přihlíží při případné rekonstrukci rizikového úseku,“ říká ředitel ŘSZK.

U výše uvedeného případu v Morkovicích dopravní inspektoři navrhují vyznačit křižovatku vodorovným a svislým dopravním značením tak, aby byl řidič v předstihu informován o přednosti v jízdě. Výhledově navrhují přebudovat křižovatku tak, aby byl snížen počet kolizních bodů a zajištěn rozhled ve všech směrech kolmým napojením vedlejší komunikace, nebo okružní křižovatkou.

„Dále je nutné odstranit či posunout betonové oplocení a omezit počet vjezdů ze sousedních pozemků do křižovatky, například souběžnou komunikací zajišťující příjezdy k rodinným domům a umožňující pohyb chodců v úseku, kde chybí chodník,“ uvedli autoři inspekce.

„Nezávislý pohled odborníků zvenčí na problematické místo na silniční síti je velmi cenný a ukazuje nám možnosti dalšího zlepšování. Výsledkem je zvýšení bezpečnosti a snížení rizikovosti v dané lokalitě. Také v Morkovicích již jednáme o variantách dalšího postupu,“ dodal Bronislav Malý. (mba)

Očima odborníků

Dopravní odborníci Marcela Vaverková a Oldřich Čajka ve zpracovaném posudku konstatovali, že křižovatka v Morkovicích má v současné podobě šest bezpečnostních rizik.

Dvě rizika jsou s vysokým stupněm nebezpečí, tři se středním a jedno s nízkým stupněm nebezpečí.

Hlavním problémem je skutečnost, že křižovatka je velmi rozlehlá.

Vyjíždění z vedlejší silnice na hlavní silnici II/428 vpravo je v „přímém směru“ s velmi tupým úhlem rozhledu na vozidla přijíždějící po hlavní silnice zleva, takže nelze vyloučit nedání přednosti v jízdě.

Vozidla odbočující z centra města vlevo na silnici III/43346 jedou v „přímém směru“, ale kříží hlavní trasu, která je v nepřehledném směrovém oblouku, což může rovněž svádět k nedání přednosti v jízdě vozidlům na hlavní trase.