Ti nejdříve zvažovali použití speciálního hydraulického vyprošťovacího zařízení, ale pro úzký prostor a nedostatečnou mechanickou opěru to nebylo možné. Dalším způsobem byla možnost odstřižení dopravníkového válce. Nakonec se hasiči rozhodli pro nedestruktivní metodu a odmontování stokilového ocelového válce pomocí klíčů k uvolnění sevření.

Vyprošťovací práce zabraly hasičům asi patnáct minut. Po celou dobu byl pacient při vědomí a v soustavné péči lékaře zdravotnické záchranné služby. Po uvolnění sevření skřípnuté nohy byl muž naložen na transportní vakuová nosítka, snesen po žebříku na zem, přenesen do sanitky a odvezen do nemocnice.

Podle dostupných zpráv nebylo při vyšetření pacienta zjištěno těžké zranění a muž byl po ošetření propuštěn do domácího léčení.