Ve Škodě Scala jela ve směru od ulice Broučkova ke třídě T. Bati přes železniční přejezd na ulici Podvesná. Pravděpodobně přehlédla červenou na semaforu. Vjela na železniční přejezd v době, kdy tam projížděl vlak ve směru do Otrokovic, a do vlaku narazila. Nikdo nebyl zraněn.